Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 5

Skapad 2019-05-29 17:31 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 5 Historia Svenska som andraspråk Svenska
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.

Innehåll

 

Varför ska vi lära oss detta?

Syftet är att få en historisk referensram, för att kunna reflektera över sin egna och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

 

Vad ska vi lära oss?

Du kommer att få möjlighet att lära dig hur livet var i Sverige under medeltiden. Vi ska läsa om:

 • livet på landet
 • livet i klostret
 • livet i staden
 • livet i borgen
 • olika historiska personer
 • kungar och drottningar.

 

Vi kommer enskilt och tillsammans reflektera och diskutera likheter och skillnader om hur det var att leva på medeltiden jämfört med hur det är nu. Under arbetets gång kommer vi att använda oss av historiska begrepp så som, påven, stormän, nunnor, munkar, digerdöden, biskopar, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, Hansan.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 

 • ha gemensamma genomgångar
 • läsa faktatexter från läroboken.
 • svara på frågor
 • diskutera i grupper och helklass.
 • se film
 • arbeta enskilt och i grupp.

 

Bedömning:

 

Du har möjlighet att visa vad du kan fortlöpande under lektionerna genom de arbetsuppgifter vi gör på lektionerna och delta i diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: