Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2019-05-29 17:55 i Gantofta skola Helsingborg
Vi arbetar med instruerande texter enligt cirkelmodellen, och med hjälp av läromedlet Zick Zack Skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Här visar du hur du skriver en instruktion.

Innehåll

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

Behöver förbättras
Bra
Mycket bra
Tydlighet
Min instruktion är svår att förstå och följa.
Min instruktion är begriplig.
Min instruktion är tydlig och lätt att följa.
Layout
Jag har skrivit rubrik och gjort egna illustrationer eller sökt bilder på internet.
Jag saknar tydlig och relevant rubrik. Jag har inga bilder som förtydligar.
Jag har tydlig och relevant rubrik. Jag har en bild som förtydligar hur det färdiga resultatet kan se ut.
Jag har tydlig och relevant rubrik. Jag har flera bilder som förtydligar de olika stegen i arbetsgången.
Jag har gjort en materiallista.
Det saknas materiallista.
Materiallista finns men något saknas i den.
Materallistan är skriven på helt rätt sätt.
Jag har skrivit arbetsgången i tydliga steg och i rätt följd.
Arbetsgången följer inte en kronologisk ordning.
Arbetsgången följer en kronologisk ordning.
Arbetsgången följer en kronologisk ordning och är tydligt uppdelad i olika instruktioner genom uppräkning 1, 2, 3 osv eller genom punktform.
Språkliga drag
Jag har använt verb i imperativ i början av varje steg.
Jag har inte använt verben på rätt sätt.
Jag har mestadels använt verben i imperativ eller den alternativa formen "Först tar man...".
Jag har använt alla verben i imperativ.
Jag har varierat verben.
Jag upprepar verben i arbetsgången så att det blir enformigt.
Jag försöker att i huvudsak variera verben i arbetsgången.
Jag visar att jag har mycket god förmåga att variera språket genom att använda flera olika verb genom hela arbetsgången.
Mina meningar är lagom långa och jag har använt mig av sambandsord ex "och" för att binda ihop meningarna.
Mina meningar är antingen för långa eller för korta.
Jag gör mestadels lagom långa meningar genom att använda sambandsordet "och".
Jag visar god säkerhet i att använda olika sambandsord och på det sättet variera mitt uttryckssätt.
Jag har använt skiljetecken och stor bokstav på rätt sätt.
Jag visar en osäkerhet i att använda skiljetecken och stor bokstav på rätt sätt.
Jag använder i huvudsak skiljetecken och stor bokstav på rätt sätt.
Jag använder oftast/alltid skiljetecken och stor bokstav på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: