Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiskt analysarbete Syror och baser - Undersökningar i NO

Skapad 2019-05-30 12:48 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Utifrån kunskapsområdet Syror och baser, tränar vi på att skriva en planering för en undersökning, genomföra den, jämföra resultat och komma fram till slutsats, samt diskutera felkällor. Förmågorna som rör själva undersökningen (oberoende av centralt innehåll) bildar underlag för bedömning i alla NO-ämnena.
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik Biologi
Utifrån kunskapsområdet Syror och baser, tränar vi på att skriva en planering för en undersökning, genomföra den, jämföra resultat och komma fram till slutsats, samt diskutera felkällor. Förmågorna som rör själva undersökningen (oberoende av centralt innehåll) bildar underlag för bedömning i alla NO-ämnena.

Innehåll

Praktiskt prov i kemi: Syror och baser

Vi har gått igenom syror och baser, hur man avgör vad som är en syra eller en bas och hur man skiljer vissa syror och vissa baser från varandra med naturvetenskapliga metoder (kännetecken för några olika syror och några olika baser).

Du ska nu använda dig av dina kunskaper på ett praktiskt prov.

Provfråga – praktiskt prov

Du får ut en ofärgad och genomskinlig vätska som kan vara något av följande:

·       HCl – saltsyra

·       HNO3 – salpetersyra

·       H2SO4 – svavelsyra

·       NaOH – natriumhydroxid

·       Ca(OH)2 – kalciumhydroxid/”kalkvatten”

Du ska ta reda på vilken av dessa vätskor som du fått (kommer att få) ut i ditt provrör på provdagen.

Planering

Före provet kommer du att få skriva en planering för hur du tänker göra din undersökning.

Utförande undersökning

Du kommer att få ut den praktiska provfrågan (med bedömningskriterier) utskriven på papper. Den kommer att vara något uppdelad för att underlätta för dig.

Det kommer att finnas viss materiel och vissa kemikalier framdukade på en kärra. Du måste själv kunna avgöra vilka av dessa som du behöver använda för din undersökning.

Du får en viss mängd vätska. Du måste planera för att du inte får påfyllnad av din provvätska.

Du får lov att ställa en skriftlig ”ja-/nej-fråga” till mig som hjälp i din undersökning.

Efter att du kommit fram till ett svar, ska du skriva och förklara varför du har gjort som du har gjort. I denna förklarande text förväntas du använda kemiska begrepp, beteckningar och formler för att nå en högre bedömning än bedömningen E (på just denna uppgift).

Du kommer att få ytterligare två frågor:

·       En där du ska arbeta praktiskt och komplettera med en skriftlig förklaring.

·       En där du ska beskriva ett praktiskt förfarande (hur man gör något praktiskt) för att nå det resultat som efterfrågas i uppgiften.

Du måste följa säkerhetsföreskrifterna fullt ut för att få godkänd bedömning.

 


 

MÅL och BEDÖMNING

Bedömning

E

C

A

3a

Genomföra undersökningar

 

 

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

3b

Säkerhet och materiel

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

4a

Resultat och slutsats

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

4c

Dokumentation

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

5

Begrepp, modeller och teorier

Formler

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

 

Matriser

Fy Bi Ke
Planera, genomföra och dokumentera en undersökning - Kemiskt analysarbete syror och baser

Praktiskt prov Syror och baser

E
C
A
3A Genomföra undersökningar - planering
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
3B Säkerhet och materiel
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
4A Resultat och slutsats
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
4C Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
4c Dokumentation Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
5 Begrepp Modeller Teorier Formler
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: