Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktionsvideo

Skapad 2019-05-30 14:50 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 9 Bild
Berätta med bilder step-by-step hur man gör någonting, t ex sushi

Innehåll

Uppgift

Göra en instruktionsfilm i IMovie med valfri teknik för att på bästa sätt visa hur man gör någonting, t ex lagar en rätt eller utövar en sport eller tecknar ett föremål, blandar färger

 

Syfte

Att träna förmågan att på ett kreativt sätt använda bilder för att kommunicera

 

Förmågor som bedöms

Förmågan att kommunicera med bilder istället för med ord

Förmågan att utveckla idéer, hämta inspiration från källor på nätet och använda den för det egna arbetet

 

Matriser

Bl
CÄ-gruppen Bildmatris årskurs 7-9 Instruktionsfilm

E
C
A
Idéer, inspiration
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Framställa och kommunicera
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Lösa problem (Arbetsprocessen)
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: