Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår plats i Norden och världen

Skapad 2019-05-30 16:45 i Lendahlsskolan Alingsås
Vi lär oss om kartor och om Norden. Att jämföra och se likheter samt skillnader mellan de olika länderna fokuserar vi särskilt på. Vi lär oss också att namnge och peka ut världsdelar och världshav.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vårt tema kommer bland annat att innebära en resa genom de Nordiska länderna. Vilka länder ingår i Norden? På upptäcktsfärden besöker vi olika sevärdheter, huvudstäder och lär oss om en spännande natur. Vi kommer att se närmare på likheter och skillnader mellan de olika länderna. Nu ger vi oss av!

Innehåll

 

Konkreta mål:

 • Att förstå att kartan är en bild av verkligheten. 
 • Att kunna rita en egen karta över Sverige och på den markera var Alingsås ligger på ett ungefär. 
 • Att känna till några olika karttecken och färgmarkeringar på kartor.
 • Att kunna de fyra väderstrecken; norr, söder, väster och öster.
 • Att kunna namnge och peka ut de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island).
 • Att kunna namnge och peka ut världsdelar och världshav.
 • Att kunna jämföra (likheter och skillnader) mellan de nordiska länderna. 

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • Förstå att kartan är en bild av verkligheten och visar det genom att kunna tolka och arbeta med olika sorters kartor.
 • Kunna rita en egen karta över Sverige (ungefärlig form) och markera var Alingsås ligger på ett ungefär. (Du får gärna markera andra viktiga geografiska platser också.) 
 • Tolka färgmarkeringar och enklare karttecken då du arbetar med olika kartor över Norden.
 • Göra enkla undersökningar med hjälp av väderstreck på en karta. 
 • Känna till de nordiska ländernas namn och kunna peka ut dem på en karta.
 • Känna till världsdelar och världshav och kunna peka ut dem på en karta.
 • Muntligt kunna beskriva några likheter och skillnader mellan de nordiska länderna.

Undervisning: För att ni ska få möjlighet att lära er allt det här ska vi på lektionerna...

 

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Jobba praktiskt med kartor och väderstreck. Var ligger de olika länderna i förhållande till varandra? Hur ser naturen ut? 
 • Se på faktafilmer för att
 • Lära oss nya begrepp och fakta inom arbetsområdet. 
 • Läsa korta faktatexter. 
 • Arbeta utifrån VÖL-mall (Vad jag vet, Önskar veta och Lärt mig), olika former av tankekartor, VENN-diagram (jämförelser), stödord och presentationer i ord och bild.
 • Skapa många tillfällen då ni får träna på att beskriva, jämföra och förklara både muntligt och skriftligt. 
 • Öva namngeografi med hjälp av fysiska kartor och www.seterra.se 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: