Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids utedagar,Vikarbyn.

Skapad 2019-05-31 10:20 i Vikarbyns skola Rättvik
Grundskola F
Fritids utedagar,Vikarbyn.

Innehåll

En gång i veckan och flera gånger på loven har vi utedag på fritids. Då är vi ute till största delen av fritidstiden och äter även ute. Vi har antingen aktiviteter på vår skolgård eller går i väg på olika utflykter! 

Vi vill fånga intresset som eleverna redan har för naturen och vår miljö och öka kunskapen om hur man tar hand om vår natur och vad man kan göra ute!

 

Vi tränar eleverna att röra sig säkert i trafiken.

Vi tränar även på att klä oss efter väder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: