👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids Schack-klubb

Skapad 2019-05-31 10:46 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Vi har schack-klubb en eftermiddag i veckan på fritids.

Innehåll

Tidsperiod

Höstterminen 2019

Syfte, generativ frågeställning 

 

 Varför är det bra med schack?

 Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 

 

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

 

Språk och kommunikation

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Natur och samhälle

  • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

 

Inför utvärdering

 

 Vi utvärderar hur relationer utvecklas. Vi kommer också att utvärdera om eleverna får en förståelse för att schack kan vara så mycket mera än att "bara" spela schack.

Aktivitet

  

 En gång i veckan har vi schack-klubb. Vi spelar schack och diskuterar tillsammans med eleverna. Vi vill att eleverna ska få med sig en förståelse för att schack är så mycket mera än att bara spela.

Att spela schack innebär att eleverna får öva sig i strategiskt och matematiskt tänkande. Det innebär på logiskt tänkande och mönsterseende. Schack är relationsskapande och öppnar upp för nya kompis-konstellationer. Det ger sociala vinster och ökar koncentrationsförmågan. Därför är det viktigt att vi pedagoger samtalar med eleverna om det här för att de ska v

 

A Ansvariga

 

Ann

Dokumentation och uppföljning

 

 Vi följer upp genom utvärderingar tillsammans med eleverna och i arbetslaget på våra planeringar. 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN. Om ni väljer att ta med något från kap 1 och 2 eller andra delar i läroplanen kan ni enkelt koppla dessa med hjälp av ikonen nedan