Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärngruppen: grovplanering ht 19 vt 20

Skapad 2019-05-31 12:31 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Vi vill stimulera barnens utveckling och lärande genom att utgå från barnens intresse och deras egna valda böcker och med Bamse som frontfigur. Böckernas innehåll och barnens intresse för innehållet styr vad den pedagogiska verksamheten ska innehålla. Här är det bara fantasin som sätter gränserna för hur många läroplansmål vi kan jobba med.

Innehåll

Syfte

Vi vill att detta arbete ska stimulera barnens utveckling och lärande samtidigt som de själva får inflytande på verksamhetens innehåll. Intresset för Bamse och barnens valda böcker och dess innehåll skapar grunden för vidare planering.

Mål

Målet med arbetet är att utveckla barnens lärande inom flera målområden i ett för dem meningsfullt sammanhang. Följande målområden vill vi arbeta med utifrån barnens valda böcker och intresse:

Värdegrund: trygghet, identitet, känslor, socialt samspel, kompisregler.

Barns inflytande: identitet, kultur, intressen, behov och beslutsfattande.

Språk: lyssna, uttrycka, reflektera, ökat ordförråd

Natur och Miljö: djur, natur, hållbar utveckling

Matematik och Teknik: färger, former, mönster, räkna, sortera, utforska, bygga och konstruera.

Skapande: bild och form, lek, sång, musik, dans, drama och rörelse

Målkriterier

Vi vet att barnen nått målen när de...

-Känner sig trygga i vår miljö och våra rutiner

-Är delaktiga i den pedagogiska planeringen och kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val

-Lyssnar aktivt på samlingen och på kompisarna

-Vågar tala med och inför andra

-Använder nya ord och begrepp som vi pratat om

-Vågar och kan uttrycka sig genom olika uttrycksformer

Metod

Vi låter Bamse och hans kompisar vara med på olika sätt i verksamheten. När vi till exempel pratar kompisregler (lyssna, vänta på sin tur, dela med sig, säga förlåt, säga stopp, trösta den som är ledsen, hjälpas åt) och om känslor (Ledsen, glad, arg och rädd). Här kan vi använda oss av Bamsefigurerna för att berätta/dramatisera reglerna och känslorna. Verksamheten kommer innehålla olika uttrycksformer som sång, musik, dans, rörelse, drama och lek och fokus kommer ligga på att barnen får göra och uppleva med alla sina sinnen.

"Veckans bok" är ett spännande arbetssätt då vi låter barnen styra planeringen. Barnen ska få turas om att ta hem en bokpåse, välja en bok hemifrån och ta med till förskolan som vi sedan jobbar med på olika sätt utifrån våra ovan nämnda målområden. Vi jobbar med varje bok i ca två veckor eller så länge intresse finns. Vi börjar med att läsa boken och titta på bilderna tillsammans. Vi lär oss hur en saga är uppbyggd med början, mitten och slut. Vi kanske provar att dramatisera/återberätta/leka sagan tillsammans. Hur känner sig personerna? Varför känner de så? Vi reflekterar kring barnens egna erfarenheter. Kanske kan vi hitta en sång, ramsa eller passande musik till boken. Vi låter varje bok inspirera oss till nya idéer och aktiviteter och använder oss av olika uttrycksformer för att variera och stimulera barnens lärande och utveckling.

Material

Bamsefigurer: Bamse, Lilleskutt, Skalman och Vargen.

Bokpåse med en instruktion till barnen och föräldrarna.

Barnens egna valda böcker, biblioteksböcker, internet

Projektor och lärplatta.

Barnens egna idéer och iakttagelser.

Varierat skapandematerial och passande lekmaterial.

Material från bamse.se (diskussionsbilder, bamseloppet, bamsegympa, kompisluvan)

Bamsesällskapsspel som vi har köpt in till avdelningen. 

Pedagogisk dokumentation

Vi kommer dokumentera vad barnen säger och gör under arbetets gång både på tavlan i hallen, i barnens pärm och på UNIKUM. Barnens böcker kopplade till våra målområden kommer styra både innehåll och aktiviteter samtidigt som barnens reflektioner blir underlag för vidare planering. Allt kommer att dokumenteras både på Unikum, i hallen och på vår dokumentationsvägg inne på avdelningen.Vi tar i största möjliga mån bilder med fokus på vad vi gör och själva lärandet. Vi använder kamera, ipad och dator som dokumentationsverktyg och vid terminsslut utvärderar vi arbetet.

Förutsättningar

Stjärngruppen på 10-11 barn i åldern 1-2,5år. Vi kommer vara 2 pedagoger i denna grupp och tillsammans utformar vi verksamheten med barnen.

Förberedelser

Inköp av material för skapande och lek av olika slag.

Bamsefigurer.

Samlingsmaterial för kompisregler och känslor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: