Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ADJEKTIV: KOMPARATION OCH BÖJNINGSFORMER + HEL/HELT/HELA OCH ALL/ALLT/ALLA

Skapad 2019-05-31 12:41 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Grammatik: Adjektiv, komparation och böjningsformer ( regelbundna med -e,-s,-es och oregelbundna former), samt hur man gör med hel och all: tout, toute. tous och toutes.

Innehåll

DES ADJECTIFS

I arbetet med adjektiv kommer du att lära dig att:

  • böja adjektiv regelbubundet med -e, -s och -es tex grand, petit, jeun, joli och mauvais.
  • böja färgadjektiven bleu, rouge, violet, blanc, jaune, brun, orange, vert, rose, marron och noir
  • böja adjektiv med de oregelbundna formerna av gros, vieux, nouveau, beau, nouveau, jaloux, naturel, actif, bas,cher, fou, sec och long
  • använda hel/all: tot, toute, tos och toutes. 

 

BEDÖMNING

Delmomenten bedöms fortlöpande under arbetet med adjektiv. Ett skriftligt test kommer på de olika delmomenten med bedömning i form av en lärandematris. 

Matriser

M2
ADJEKTIV: REGELBUNDNA OCH OREGELBUNDNA BÖJNINGSFORMER, SAMT KOMPARATION OCH HEL/ALL: TOUT, TOUTE, TOUS OCH TOUTES

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.
ADJEKTIVS BÖJNINGSFORMER
REGELBUNDNA OCH OREGELBUNDNA FORMER Regelbunden komparation: court courte courts courtes Oregelbunden komparation: jaloux jalouse jaloux jalouse actif active actifs actives long longue longs longues Oregelbunden komparation av tre adjektiv med två former i mask, en vid vokal: nouveau nouvel nouvelle nouveaux nouvelles beau bel belle beaux belles vieux vieil vieille vieux vieilles
REGELBUNDEN KOMPARATION och LIKHETSKOMPARATIONoch plaisanter, samt être, avoir, pouvoir, vouloir, savoir och faire.
Adjektivs regelbundna komparation i positiv, komparativ och superlativ. Adjektivet följer huvudordet (substantivet) med ändelserna -e -s -es: grand-e-s-es plus grand-e-s-es que ... moins grand-e-s-es que ... le/lales plus grand-e-s-es que ... Likhetskomparation: aussi grand-e-s-es que
HEL/ALL
TOUT TOUTE TOUS TOUTES
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: