Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten Åk 4

Skapad 2019-05-31 14:32 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vi arbetar med de fyra räknesätten under första delen av vårterminen 2015.
Grundskola 4 Matematik
De fyra räknesätten.

Innehåll

De fyra räknesätten

När du arbetat med det här området ska du:

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
 • kan multiplikationstabellen
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60, 5 x 600
 • kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Ord och begrepp

När du arbetat med det här området ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

 • addition - addera
 • summa
 • likhetstecken
 • subtraktion - subtrahera
 • skillnad
 • fler - färre
 • multiplikation - multiplicera
 • produkt
 • division - dividera
 • kvot
 • dela lika
 • kort division

Syfte och centralt innehåll utifrån Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med:

- Gleerups matematik

- Par- och klassdiskussioner

- Olika problemlösningsuppgifter, både enskilt och i grupp

Bedömning

Bedömningen är uppdelad i två olika delar. Jag bedömer ditt arbete löpande under lektionstid samt när du gör diagnoser inom området.

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

De fyra räknesätten

När du arbetat med det här området ska du:
Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
- förstå hur räknesätten hör ihop
- veta hur likhetstecknet används
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal
- kunna multiplicera exempelvis 3 x 47, 2 x 536
- kunna använda kort division, exempelvis 84/4
- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: