Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP teknik årskurs 5 läsåret 2019-2020

Skapad 2019-06-01 10:02 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för matematik under läsåret 2015-2016 i årskurs 5
Grundskola 5 Teknik
Så här kommer vi att arbeta med teknik.

Innehåll

Teknik årskurs 5 läsåret 2019-2020

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att se och använda teknik och begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Se tekniska lösningar

 • Känna igen och analysera tekniska saker med hänsyn till hur de fungerar och vad de används till
 • Göra en egen hållbar konstruktion (modell ex. bro eller lekplats)
 • Enkel programmering av teknik i vardagen

¤ Identifiera tekniska problem och behov

 • känna igen problem och behov och komma med förslag på tekniska lösningar
 • Ge förslag på tekniska behov i framtiden

¤ Använda och begrepp

 • Använda tekniska ord och uttryck i vardagen

¤ Värdera konsekvenser av ett val

 • Värdera hur olika val av teknik påverkar människan, samhället och miljön
 • Få en insikt i att hushålla med energi

¤ Se och visa på teknisk utveckling

 • Beskriva och visa teknikens betydelse för människans vardag
 • Kunna motivera ett val utifrån ämnesområdet

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Begrepp
 • Samtal om teknik
 • Programmering
 • Reflektera och diskutera
 • Teknik i vardagen
 • Enkla konstruktioner
 • Ritningar
 • Rita och skriva
 • Olika tekniska hjälpmedel

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Använda närmiljön (inne och ute)
 • Utforska och analyser
 • Samtala, lyssna, undersöka och reflektera
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Utgå från elevernas frågor

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Se tekniska lösningar
 • Identifiera tekniska problem och behov
 • Använda och begrepp
 • Värdera konsekvenser av ett val
 • Se och visa på teknisk utveckling

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Teknik bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2019-2020, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: