Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering NO åk 6 VT19, Mårtenskolan

Skapad 2019-06-01 10:27 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Under åk 6 HT kommer du att få en introduktion i NO-ämnena biologi, kemi och fysik.
Grundskola 6 Biologi Kemi Fysik
Under åk 6 kommer du att få en introduktion i NO-ämnena biologi, kemi och fysik.

Innehåll

Mål

Du får lära dig mer om olika djurgrupper, samt grundläggande biologi i att nyckla bl a insekter. Vi kommer även att dissekera kräftor, bläckfisk och fisk, för att skapa intresse av biologiska undersökningar.
I kemi får du arbeta vidare med laborativ kemi och kemiska experiment, samt lära dig grunderna i kemiska separationsmetoder.
"Himmel och jord” är ett av avsnitten som vi kommer att arbeta med i fysiken. Det är ett avsnitt om astronomi. Du kommer även arbeta med begrepp som densitet och ytspänning. Du kommer också att få enklare kunskaper i att hantera laborativa instrument som bl a vågar, skjutmått, mikrometerskruv, samt instrument för volymmätning.

Arbetssätt och redovisningsform

Under läsåret kommer du att få laborera och arbeta undersökande. Efter laborationerna kommer du någon gång att få redovisa vad du gjort i en skriftlig laborationsredogörelse.
Olika arbetssätt som kan bli aktuella under kursen:

 • Lektioner med genomgångar
 • Presentationer inför klassen
 • Laborationer och demonstrationer
 • Läxor
 • Muntliga och skriftliga test/prov

Visa din kunskap - Bedömning

Matrisen nedan kommer att användas vid bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Fy Bi Ke
Matris NO åk 6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och modeller
Begrepp och modeller inom naturvetenskap.
Eleven har grundläggande kunskaper. Kunna beskriva naturvetenskapliga sammanhang och upptäckter med exempel. Använder information på i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper. Kunna beskriva naturvetenskapliga sammanhang och upptäckter samt sambanden mellan dessa. Använder källor för att utveckla resonemang för texter anpassade till sammanhanget.
Eleven har mycket goda kunskaper. Samtalar och diskuterar genom att ställa enkla frågor i naturvetenskapliga sammanhang, så att diskussionen förs framåt och fördjupas och breddas. Använder källor för att utveckla resonemang för texter anpassade till sammanhanget.
Undersökningar
Genomföra undersökningar på olika nivåer.
Bidrar till att planera och formulera undersökningar. Genomför undersökning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Drar enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga teorier. Bidra till exempel på förbättringar. Gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Planerar och formulerar i huvudsak fungerande undersökningar. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga teorier. Ger exempel på förbättringar. Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Planerar och formulerar i fungerande undersökningar. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Drar utvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga teorier. Ger exempel på förbättringar och visar på nya frågeställningar. Identifierar dessutom möjliga felkällor. Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Samtal och diskussioner
Frågor som rör naturvetenskap. Söka naturvetenskaplig information.
Beskriver och berättar om naturvetenskapliga sammanhang. Vid diskussioner för eleven till viss del samtalet framåt. Använder rimliga resonemang om källornas trovärdighet. Skapar enkla texter och för samtal med naturveten-skapligt språk och med viss anpassning till sammanhanget.
Förklarar naturvetenskapliga sammanhang. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt. Använder utvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar utvecklade texter och för samtal med naturveten-skapligt språk och med relativt god anpassning till sammanhanget.
Förklarar och visar på mönster i naturvetenskapliga sammanhang. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt och fördjupar och breddar dem. Använder välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar välutvecklade texter och för samtal med natur-vetenskapligt språk och med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: