Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga broar

Skapad 2019-06-01 15:09 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Teknik
Att bygga broar är ett sätt att få människor att komma närmre varandra, ett sätt att underlätta kommunikation. Från det att människor började förflytta sig så har man stött på hinder som måste passeras. Att bygga en bro kan vara ett sätt att förenkla förflyttningen. Tekniken att tillverka broar och de material som används har utvecklats genom historien. Från det att man kunde ta sig över en ravin eller ett smalare vattendrag till det att vi idag binder samman kontinenter med varandra.

Innehåll

 

 

 

 

 

Vecka 

Planering – 05A, 05M     Bära eller brista, bygga broar 

14 

Genomgång av planering, bedömningsmatris, och hur vi ska arbeta. Unikum och Sharepoint!  

Genomgång, presentation och film 

15 

Presentation, film och leta efter fakta 

17 

Bygga broar 

18 

Bygga broar 

19 

Bygga broar 

20 

Brobygget klart 

21 

Inlämning av den skriftliga uppgiften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor som du ska utveckla och jag bedöma: 

 

 

 

 Dessa olika förmågor kommer vi diskutera under lektionerna. 

 

 

 

Förmågor i Teknik  

 

 

 

1.       Beskriv och förklara Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i naturen, samhället och inuti människan.  

 

 1. Undersök Förmågan att observera, dokumentera och diskutera, sortera, ställa frågor, formulera hypoteser, planera och genomföra en undersökning, tolka resultat och dra slutsatser samt utvärdera en undersökning.  

 

 1. Granska och motivera Förmågan att söka och granska information, kommunicera, ta ställning och motivera. 

  TE1: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. 

  TE2: identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. 

  TE3: använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer 

  TE4: värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 

  TE5: analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.  

   

   

  Vilket stöd finns till undervisningen? 

 

 • Häfte 

 • Presentation om broar 

 • Filmer 

 

 • Mallar och stöd för skrivande 

  Undervisning: 

 

 • Tillverka en bro av spaghetti och glasspinnar.  

 • Spåna idéer och göra skisser och en ritning på en bro 

 • Arbeta i grupp 

 

 • Titta och lyssna på presentation om broar 

 • Skriftlig individuell inlämning 

   

  Konkreta mål 

  Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: 

 

 • göra välutvecklade dokumentationer och skisser av en bro 

 • genomföra en enkel konstruktion av en bro genom att pröva och ompröva dina idéer 

  Kopplingar till läroplan 

 

 • Tk  7-9  

  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bedömning: 

  Bedömning kommer att ske löpande. Det betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan. Se bedömningsmatris.  

   

 

MATRIS 

Teknik i vardagen 

Känner till några vanliga byggmaterial. 

Kan beskriva några vanliga material och ge exempel på vilka konstruktioner de kan användas till. 

 

Kunna jämföra olika material och byggnadssätt och förklara fördelar och nackdelar. 

Konstruktioner 

Du deltar i brobyggandet och bidrar med att föra arbetet framåt samt att bron har med vissa krav. 

 

Du driver brobyggandet med egna idéer, som till viss del driver arbetet framåt samt att bron har med några krav.  

Du driver brobyggandet med egna idéer som driver arbetet framåt samt att bron har med till stor del av kraven.  

Dokumentation 

Skiss 

Hur väl din inlämningsuppgift är utförd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan göra en skiss. 

Ingen reflektion    

över gruppens val av konstruktion. 

Kan göra en skiss.

Inlämnad i tid. Reflekterat över gruppens val av konstruktion.   

Kan göra en skiss.

Inlämnad i tid. Reflekterat över gruppens val av konstruktion, samt eventuella förbättringar. 

Du kan också förklara vad som inte fungerar och utveckla det.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFT - Konstruera broar 

 

 

 

Under de kommande veckorna av tekniken kommer vi att planera och konstruera ett 

 

brobygge. Bygget kommer att starta med följande material: 

 

• spaghetti  

 

• träpinnar 

 

• limpistol ( 1-2 limstift per grupp) 

 

 

 

 

 

Eran första uppgift som byggargrupp blir att välja brotyp. 

 

 

 

VI HAR VALT BROTYPEN…………………………………………………………………! 

 

 

 

Att tänka på när ni konstruerar er bro: 

 

• Hållbarhet, en bro som klarar av mest tyngd i mitten av bron. 

 

• Design, försök att göra en bro som är så “snygg” som möjligt. 

 

• Bästa lösning på ett problem. 

 

• Billigast, allt som man bygger i samhället måste bli så billigt som möjligt, man måste 

 

hålla sig inom en viss budget så även ni. Material som blir över kan lämnas till mig, bara 

 

hela sugrör/träpinnar och spaghettin. Dessa kommer att dras av på eran startbudget. 

 

• Ska ha en minimum längd på 50 cm 

 

• Körbanans bredd ska vara minst 10 cm 

 

 

 

 

 

Prislista:  

 

20 st spaghetti - 500 000 Kr 

 

Ett sugrör - 750 000 Kr 

 

En träpinne 1 000 000 Kr 

 

 

 

VÅRAN BUDGET NÄR VI STARTAR ÄR PÅ………………………………..KRONOR 

 

 

 

Inköp sker via mig och skrivs ner här :  

 

Spaghetti………………………… 

 

Träpinne………………………… 

 

Sugrör………………………. 

 

 

 

Maxbudget: 100 Miljoner Kronor 

 

 

 

Redovisning: 

 

Jag kommer att titta på era broar och bedöma dom. För att uppdraget ska var genomfört kräver jag en konstruerad bro, där man kan köra en leksaksbil på en körbana med bredd på minst 10 cm och en sträcka på minst 50 cm. 

 

 

 

Dessutom vill jag att det till varje bro ingår minst en A4 sida med en skiss 

 

(ritning) över bron och en individuell skriftlig inlämning. 

 

 

 

 

 

Tänk på att hela tiden dokumentera er arbetsprocess med er bro i text. Då är det mycket lättare för er att skriva era skriftliga arbeten. 

 

 

 

  

 

  

 

Mall för den skriftliga individuella inlämningen  

 

1.      Försättsblad (första sida) med bild på er inspirationsbro. 

 

 

 

 1. Datum och deltagare (på försättsbladet) 

            Datum för genomförandet, ditt namn, din klass och vilka som deltog i   laborationen. 

   

 

 1. Skiss 

  Gör en skiss/ritning över hur er bro ska se ut. 

   

 

 1. Syfte – val av bro 

           Berätta om varför ni valt bron samt fakta om er valda bro (leta i biblioteket och i nätet). 

    

 

 1. Material 

        Vilka material ni använde för att bygga er bro. 

   

 

 1. Utförande  

  Skriv steg för steg hur ni byggde er bro.  

    

 

 1. Bild 

   Bild på er bro.  

    

 

 1. Slutsats 

       Reflektera över hur er bro ser ut. Blev den så som du hade tänk dig? Var det något som blev annorlunda än du trodde innan? Varför blev det så? 

    

 

 1. Utvärdering  

       Här skriver du om ni kunde göra något bättre för att få en finare och/eller en bättre bro.  

   

   

 

Matriser

Tk
Bygga broar

E
C
A
Teknik i vardagen
Känner till några vanliga byggmaterial.
Kan beskriva några vanliga material och ge exempel på vilka konstruktioner de kan användas till.
Kunna jämföra olika material och byggnadssätt och förklara fördelar och nackdelar.
Konstruktioner
Du deltar i brobyggandet och bidrar med att föra arbetet framåt samt att bron har med vissa krav.
Du driver brobyggandet med egna idéer, som till viss del driver arbetet framåt samt att bron har med några krav.
Du driver brobyggandet med egna idéer som driver arbetet framåt samt att bron har med till stor del av kraven.
Dokumentation
Skiss Hur väl din inlämningsuppgift är utförd.
Kan göra en skiss. Ingen reflektion över gruppens val av konstruktion.
Kan göra en skiss. Inlämnad i tid. Reflekterat över gruppens val av konstruktion.
Kan göra en skiss. Inlämnad i tid. Reflekterat över gruppens val av konstruktion, samt eventuella förbättringar. Du kan också förklara vad som inte fungerar och utveckla det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: