Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2019-06-01 16:37 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa år 1-3

Innehåll

Du ska få lära dig...

 • att röra dig på olika sätt i lekar, spel, danser och träna på de grovmotoriska grundformerna.
 • att prata om hur det känns i kroppen när man rör på sig
 • att orientera i närmiljön med hjälp av olika kartor.
 • vad allemansrätten är och öva på att anpassa dig efter allemansrättens regler.
 • att leka, simma och röra dig i vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 1-3

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
Rörelse
Eleven behärskar de grovmotoriska grundformerna.
Jag är osäker i mina grovmotoriska rörelser.
Jag är på väg att behärska de olika grovmotoriska rörelserna.
Jag behärskar de olika grovmotoriska rörelserna.
Jag behärskar de olika grovmotoriska rörelserna och genomför sammansatta rörelser.
Eleven kan enkla lekar, spel, danser och dess regler.
Jag försöker ibland att delta i rörelselekar, spel och danser samt försöker följa regler.
Jag deltar i rörelselekar, spel och danser och följer oftast regler.
Jag deltar i rörelselekar, spel och danser och följer regler.
Jag deltar i rörelselekar, spel och danser. Jag följer regler och är delaktig i diskussioner hur man kan utveckla regler.
Eleven kan röra sig i takt och har rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Jag har svårt att röra mig till musik.
Jag deltar i enkla danser och kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och kan följa takt och rytm.
Eleven kan leka, simma och röra sig i vatten.
Jag har ännu inte deltagit i övningar som ger vattenvana.
Jag deltar i övningar som ger vattenvana och kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma på grunt vatten.
Jag kan simma 50 meter bröstsim, 25 meter ryggsim och flyta.
Hälsa och livsstil
Eleven kan prata om hur den upplever fysisk aktivitet.
Jag har svårt att prata om vad jag tänker och känner när jag idrottar
Jag kan prata lite om vad jag tänker och känner när jag idrottar.
Jag kan prata om vad jag tänker och känner när jag idrottar
Jag kan på ett utvecklat sätt prata om vad jag tänker och känner när jag idrottar.
Friluftsliv och utevistelse
Eleven kan delta i aktiviteter utomhus och anpassa sig till allemansrättens regler.
Jag har svårt att delta i aktiviteter i utomhus och följa allemansrättens regler.
Med stöd deltar jag i aktiviteter utomhus och försöker anpassa mig till allemansrättens regler.
Jag deltar i aktiviteter utomhus och anpassar mig till allemansrättens regler.
Jag deltar i aktiviteter utomhus med god förmåga och anpassar mig till allemansrättens regler.
Eleven kan orientera i närmiljön (idrottshall, skolgård) med hjälp av enkla kartor
Jag tränar på att följa enkla kartor och orientera i närmiljön.
Jag kan med hjälp av stöd följa enkla kartor och orientera i närmiljön.
Jag kan följa kartor och orientera i närmiljön.
Jag har god förmåga att följa kartor och orientera i närmiljön.
Deltagande
Elevens deltagande, respekt för andra och samarbets- förmåga
Jag har svårt att ta ansvar för mig själv och följa gemensamma regler. Jag har svårt att samarbeta med andra elever.
Jag tar oftast ansvar för mig själv och följer oftast gemensamma regler. Ibland har jag svårt att samarbeta med andra elever.
Jag tar ansvar för mig själv och följer gemensamma regler. Jag visar hänsyn till andra och kan samarbeta med andra elever.
Jag tar ansvar för mig själv och följer gemensamma regler. Jag visar hänsyn till andra och kan samarbeta med andra elever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: