Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globalisering - Klimat och miljö

Skapad 2019-06-02 15:17 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Geografi
Klimat- och miljöfrågor i en globaliserad värld

Matriser

Geo
Globalisering - Klimat och miljö

Fråga 1: F
Fråga 1: E
Fråga 1: C
Fråga 1: A
Fråga 2: F
Fråga 2: E
Fråga 2: C
Fråga 2: A
1a Förmåga att redogöra för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
1b Förmåga att redogöra för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
1c Kan använda geografiska begrepp, samt använder någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Några geografiska begrepp + med viss säkerhet
Några geografiska begrepp + med viss säkerhet
Flera geografiska begrepp + med säkerhet
Några geografiska begrepp + med viss säkerhet
Några geografiska begrepp + med viss säkerhet
Flera geografiska begrepp + med säkerhet
2a Kan utifrån kartor och andra källor redogöra för samband mellan människa, samhälle och miljö samt vad som orsakar intressekonflikter och andra problem från lokal till global nivå med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet.
Översiktligt för enkla samband
Utförligt för samband
Utförligt och nyanserat för komplexa samband
Översiktligt för enkla samband
Utförligt för samband
Utförligt och nyanserat för komplexa samband
2b Kan redogöra för hur naturgiven och samhällelig risk påverkar människans livsvillkor.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
2c Kan göra analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.
Enkel analys
Analys
Komplex analys
Enkel analys
Analys
Komplex analys
2d Diskuterar hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
3 Förmåga att diskutera hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
4a Kan beskriva grunderna i kartografi samt identifiera, besvara och presentera med hjälp av lämplig metod och lämplig teknik, geografiska frågor.
Översiktligt + med viss säkerhet + en enkel metod
Utförligt + med viss säkerhet + lämplig metod
Utförligt + med säkerhet + lämpliga metoder
Översiktligt + med viss säkerhet + en enkel metod
Utförligt + med viss säkerhet + lämplig metod
Utförligt + med säkerhet + lämpliga metoder
4b Förmåga att använda det omgivande landskapet som informationskälla för geografisk data.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
4c Förmåga att samla in och bearbeta data samt värdera dem.
Med viss säkerhet + Med enkla omdömen + - Med viss säkerhet
Med viss säkerhet + Med enkla omdömen + Enkla slutsatser + Med viss säkerhet
Med säkerhet + Med nyanserade omdömen + Välgrundade slutsatser + Med säkerhet
Med viss säkerhet + Med enkla omdömen + - Med viss säkerhet
Med viss säkerhet + Med enkla omdömen + Enkla slutsatser + Med viss säkerhet
Med säkerhet + Med nyanserade omdömen + Välgrundade slutsatser + Med säkerhet
5a Kan ge ex och diskutera samhällets behov av rumslig information samt redogöra för hur rumslig data samlas in, bearbetas och presenteras.
Översiktligt Översiktligt
Utförligt Utförligt
Utförligt och nyanserat Utförligt och nyanserat
Översiktligt Översiktligt
Utförligt Utförligt
Utförligt och nyanserat Utförligt och nyanserat
5b Kan redogöra för hur rumslig data kan användas för att påverka och styra samhällets arbete med hållbar utveckling, samhällsplanering och samhällets resiliens.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
6 Kan bearbeta data i datormiljö m hj a statistiska metoder, kan framställa tematiska kartor utifrån geografiska informationssystem.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: