Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 3 del av kap 4c Chez Nous 4 kap 1a + 1b

Skapad 2019-06-02 18:26 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du kommer att att lära dig fraser och glosor från kap 1a o 1b. Båda texterna är skrivna i dialogform. Du får även lära dig att använda reflexiva verb och presensformen och passé composé-formerna av verbet dire och venir. Du förstår hur man uttrycker vad man just gjort med verbet venir. Du lär dig de verb som böjs med être som hjälpverb. I slutet på perioden repeterar vi skrivstrategier och gör en skrivövning där du bl a presenterar dig själv.

Innehåll

Förmåga i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad franska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • Olika övningar för att lära sig presens verbet dire = säga och venir =  komma.
 • Övningar på att bilda reflexiva verb (Chez Nous 3 kap 4c)
 • Några övningar hur man formulerar något man just gjort (venir de)
 • Muntliga och skriftliga övningar där man bildar passé composé med hjälpverbet être.
 • Läsa och översätta kortare artiklar från kap 1a.
 • Mots utiles: användbara småord, tränas både muntligt och skriftligt (Chez Nous 3 kap 4c)
 • Att bygga upp ordförrådet genom gemensamma genomgångar och olika övningar. Du får läxor för att repetera och befästa nya ord.

 

Vad ska du kunna?

 • Mots utiles s. 82 Chez nous 3 tb,  öb övn. 10 s.146, övn 16 s. 151.
 • Reflexiva pronomen s. 82 Chez Nous 3 tb, öb övn 12 - 16 s. 148 - 150 
 • Dire = säga i presens och passé composé Chez Nous 3 s. 83, öb övn 19-20 s. 152 
 • Text 1a s.8, 12-13, phrases utiles s. 9 stava och förstå, förprickade glosor.
 • Text 1b s. 12-13, phrases utiles s. 14 stava och förstå, förprickade glosor.
 • Passé composé med être, s. 14-15 tb, s. 94 och 99 minigrammatiken, öb s. 18-19.

 

 Hur får du visa dina förmågor

Kontinuerlig bedömning under lektionstid. Prov 22 mars 2019 (ord och fraser och grammatik). Läs och hörförståelse görs med NP franska övningsprov. 

 

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: