Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse med boll

Skapad 2019-06-02 21:38 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Under terminen ska vi tillsammans med dina klasskamrater träna upp din förmåga att hantera en boll i olika aktiviteter. I bollspel lär du dig komplexa rörelser såsom springa, kasta, fånga, studsa, skjuta och hoppa. Du tränar även ditt sociala samspel med andra elever. Din samarbetsförmåga kommer att prövas samt din sida av att visa respekt för lagkamrater och klasskamrater.

Innehåll

Syfte

Du ska få träna din motoriska förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar.Vi kommer både i storgrupp och i smågrupper att få träna på olika bollekar för att bli säkrare med bollen och känna oss trygga i lekar och spel med den  Genom olika slags bollekar och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga, Vidare träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. 

Undervisning och arbetssätt

Vi tränar på olika bollekar för att bli säkrare med bollen och känna oss trygga i lekar och spel med den. För att ge en ökad trygghet och våga prova på de aktiviteter som vi gör kommer vi i mindre grupper träna på olika moment som finns inom bollspel.Vi kommer att arbeta med olika sorters bollar i olika övningar och spel. Det kommer att ske både individuellt, i par och i grupp. Eleverna kommer att få prova på en rad olika bollsporter där både fötter och händer används. 

 • teoretiska genomgångar av till exempel regler, tekniker och spelformer
 • praktiska övningar som bollek. cirkel/teknikträning och spel

Åk 4-5 spelar Beachhandboll på Friabad ca v. 22

Du ska utveckla din förmåga att:

* Utveckla grovmotoriska rörelser och anpassa rörelserna till aktiviteten

 • utveckla din kroppskontroll i samband med bollar av olika slag
 • utveckla din förmåga att hantera bollar genom studs, passningar och mottag.
 • utveckla din förmåga att kunna röra dig med boll. Att förflytta dig på planen med och utan boll för att var delaktig i lagspelet och föra spelet framåt.
 • kunna samarbeta i olika grupper med olika personer.

Vad bedöms 

- din förmåga att delta i lekar och spel.
- din grovmotoriska förmåga som fånga, kasta, studsa 

- din förmåga att anpassa dina rörelser till aktiviteten

- din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna och spelen

- din förmåga att delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen

- din förståelse och tillämpning  för regler i de olika aktiviteterna och spelen

Hur går bedömningen till 

Bedömningen sker genom observationer,  fortlöpande under lektionerna. Bedömning kommer att ske utifrån matrisen. Eleverna kommer också att ges möjlighet att bedöma sig själva.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  IdhSyfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 •  IdhSyfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Centralt innehåll
 •  Idh  1-3Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 •  Idh  1-3Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 •  Idh  1-3Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 •  Idh  1-3Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 •  Idh  1-3Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser

Idh
Rörelse med boll

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bollkontroll individuellt
studsa boll, passa och ta emot bollar med händer, fötter eller klubba samt förflytta sig med boll (t.ex runt en bana) .
Kan till viss del utföra enkla tekniska övningar med boll.
Kan utföra tekniska övningar med boll på ett kontrollerat sätt och med viss fart i rörelserna.
Kan på ett effektivt sätt utföra tekniska övningar med boll. Kan förflytta sig med boll i hög hastighet och på ett väl kontrollerat sätt.
Bolkontroll i lagspel
Att förflytta sig på planen med och utan boll. Att kunna passa lagkompisar på ett effektivt sätt och vara delaktig i spelet.
Deltar till viss del i spelet. Visar osäkerhet kring hur man ska förflytta sig på planen och spela bollen till lagkompisarna.
Deltar aktivt i spelet. Försöker förflytta sig på planen för att vara spelbar och försöker spela bollen inom laget för att föra spelet framåt.
Deltar i spelet med hög intensitet. Har en god föståelse för hur man effektivt bör förflytta sig på planen med och utan boll. Använder alla spelare i laget på ett bra sätt för att föra spelet framåt.
Samarbete
Kan till viss del samarbeta med olika personer i övningar och spel.
Kan samarbeta med olika personer i övningar och spel. Visar medspelare och motspelare hensyn och respekt.
Kan samarbeta med alla och gör detta på ett mycket bra sätt genom att uppmuntra och berömma. Sprider gledje i sitt lag och visar alla hensyn och respekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: