Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion-handel-transporter

Skapad 2019-06-02 21:52 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Geografi
Det här kapitlet handlar om produktion, handel och transport av alla de varor och tjänster som produceras av näringslivet och den offentliga sektorn. Som konsumenter har vi vissa grundläggande behov som mat och bostad. I vårt moderna konsumtionssamhälle har vi även behov av en stor mängd andra varor. Vi har också behov av ett stort antal tjänster. Det kan vara tjänster inom områden som till exempel sjukvård och bankväsende men också kommersiella tjänster kopplade till exempelvis handel, hotell och transporter.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster och förändrats över tid.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Förekomsten av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

 

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11.

 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett […] fungerande sätt.
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då […] geografiska mönster av handel och kommunikation samt för […] underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har för- ändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

 

Exempel på typer av frågor/kunskaper du ska kunna svara på eller redogör för:

 • Hur skiljer sig fördelningen av arbetskraften åt mellan olika näringsgrenar, t.ex. jordbruk, industri, service, om man jämför rika länder med fattiga länder?
 • På vilket sätt påverkar produktion och konsumtion människors levnadsmiljöer?
 • Varför ligger olika industrier där de ligger?
 • Vad krävs för att handel ska uppstå?
 • Vilka för- och nackdelar medför internationell handel?
 • Vilka förändringar av samhället har möjliggjort en ökande globalisering?

 

U

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: