Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat på de nationella proven i matematik åk 6

Skapad 2019-06-03 07:29 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Under läsåret 2018/19 genomfördes nationella prov i matematik för alla elever i åk 6 i svensk grundskola. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Innehåll

Information om proven

Provet består av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga provet, delprov A, genomfördes under höstterminen i grupper om tre eller 4.

Delprov B och C genomfördes 6 maj 2019. 

Delprov D och E genomfördes 8 maj 2019.

 

Nedan visas poängresultat för de olika delproven och om eleven har nått kravnivån eller ej nått kravnivån.

Bifogat finns en specificering av elevens poäng fördelade på elevens förmågor i matematik.

I kommentarsrutan kan en kommentar ges.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Sammanslaget resultat på de 5 delproven i matematik

F
E
D
C
B
A
Nationella prov
Resultat
Ej Nått kravnivån 37 poäng
Minst 37 poäng
Minst 59 poäng Minst 12 poäng på lägst nivå C
Minst 78 poäng Minst 23 poäng på lägst C nivå
Minst 94 poäng Minst 8 poäng på A nivå
Minst 107 poäng Minst 13 poäng på nivå A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: