Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkvägen C- Berlinmuren

Skapad 2019-06-03 08:34 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi kommer att arbeta med tema - Berlinmuren. Det kommer innebära följande moment - Vi läser en faktatext om Berlinmuren. Vi skriver en gemensam faktatext om Tyskland och eleverna får skriva en faktatext om egna hemländer. Vi kommer träna på att läsa några faktatexter om olika länder. Det blir många talövningar som rör temat och talövningar om det vardagliga livet. Vi fortsätter att träna på grammatiken. Det kommer ta oss ca 3 att gå igenom temat.

Innehåll

Vad?

Vi kommer att jobba med tema Tyskland - Berlinmuren. 

Varför?

För att du ska bli säkrare på prata, skriva, höra och läsa på svenska utifrån temat.

Hur?

Läsa: Vi kommer att arbeta med kapitlet  "Berlinmuren" i Språkvägen (s. 46-51).

 

Vi läser en faktatext om Berlinmuren. Vi tränar på att förstå faktatexter/kartor om olika länder.

Prata: Kapitlets ordförråd kommer bli grund till många talövningar. 

Vi använder samtalskort i våra talövningar.

Höra: Hörövningar som rör temat och andra hörövningar utöver temat.

Skriva: Vi skriver en gemensam faktatext om Tyskland. Eleverna får skriva faktatexter om sina hemländer.

Vi fortsätter att träna på grammatiken - prepositioner, adjektiv, verb, bisatser

Hur? 

Bedömning: Kapitlet avslutas med ett kapiteltest.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förstå- else för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
  SFI  E
 • Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
  SFI  E
 • Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.
  SFI  E
 • Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  E
 • Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.
  SFI  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: