Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multimodal novell

Skapad 2019-06-03 09:38 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
I detta arbetsområde ska ni få träna på att skriva en kort berättelse och sedan kombinera ditt berättande med bilder och ljud.

Innehåll

Vi kommer att:

 • titta närmare på texttypen novell
 • träna på att kombinera ljud, bild och text.
 • arbeta i Wevideo eller iMovie
 • träna på att bildsöka på nätet och få kännedom om vilka bilder vi får använda.

Lärandemål: 

 • att kunna skriva en kort berättelse med ett tydligt händelseförlopp
 • att kunna kombinera bild, text och ljud för att förstärka budskap
 • att kunna söka på nätet efter bilder utifrån upphovsrätt.

Bedömning: 

I bedömningen kommer jag att titta närmare på: 

 • din skrivna novell
  • beskrivningar, ordval, variation, röd tråd, sambandsord.
 • din färdiga multimodala novell 
  • hur du kombinerat bild och text för att skapa stämning och förstärka budskap.

Uppgifter

 • Novellen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: