Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4 vt19

Skapad 2019-06-03 10:45 i Vidhögeskolan Varberg
Planering som hör till Simsalabim 5 kapitel 2.
Grundskola 4 Svenska
Fokus under våren är att arbeta med stavning, läsning både tyst och högt, ordklasserna (substantiv, adjektiv och verb) samt läsförståelse.

Innehåll

Lgr11

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Syfte och mål:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

Arbetssätt:

Under vt i åk 4 har vi främst arbetat med förmågorna skriva och läsa. Eleverna har arbetat med olika material och arbetsuppgifter både enskilt och i grupp för att träna främst stavning och läsning.

Bedömning:

Se matris.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: