Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utedagar fsk/1 VT-19

Skapad 2019-06-03 10:55 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
Allemansrätten

Innehåll

Fokusområde: Utedagar

 

Förmågor

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och

välbefinnande.Centralt innehåll

Initiera,organisera och delta i lekar av olika slag

Idrotter och andra fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider och i olika väder

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrättenLärmål

Kunna lite om vad allemansrätten är och hur vi tar hand om vår natur

Kunna hitta i vår närmiljö och ta sig dit på ett säkert sätt

Äta mellanmål utomhus och veta att man tar skräpet med sig hemPlanering av utvärdering

Vi ser genom att ställa frågor om Allemansrätten  vad eleverna har lärt sig

Eleverna tar ansvar för att det man ätit och druckit ur/av blir slängt i papperskorg eller medtaget tillbaka till skolan

Eleverna vet hur man tar sig över en gata på ett säkert sätt genom att titta höger-vänster-höger och kunna veta vägen tillbaka till skolanUndervisning

Vi går iväg i vår närmiljö varje onsdag och vid bra väder äter vi på den plats vi befinner oss på

Vi går igenom Allemansrätten och vad den betyderResultat av utvärderingen 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: