Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet - Skriva informerande text och hur levnadsvillkor påverkas av tillgång på elektricitet

Skapad 2019-06-03 11:23 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9
Skriva informerande text

Innehåll

 Elektricitet - Skriva informerande text och hur levnadsvillkor påverkas av tillgång på elektricitet

Matriser

Elektricitet - Skriva informerande text och hur levnadsvillkor påverkas av tillgång på elektricitet

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: