👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2019-06-03 11:52 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Geografi Svenska
Vi lär om landet Sverige.

Innehåll

Syfte:

Syftet med undervisningen är att eleverna ska få en geografisk referensram för Sverige. Vi lär oss nya geografiska begrepp som blir basen för att sen kunna analysera och kommunicera kring geografi. Undervisningen ska öka eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelation så att de kan orientera sig, jämföra dem emellan och dra slutsatser om natur - och kulturlandskap och  människors levnadsvillkor. Vidare ska de ges kunskap om hur man avläser samt tolkar toporafiska och tematiska kartor. Med start i landet där vi lever ska det bli början till att ge eleverna en helhetsbild över världen.

 

Arbetssätt

Vi kommer att läsa fakta om landskapen i boken "Upptäck Sverige" och skapa en jämförelsetabell över landskapen. Med hjälp av den tabellen kommer vi, efter hand, att göra jämförelser mellan till exempel vad man arbetar med, vilken naturtyp som finns och vilka naturresurser som landskapet har. För att lära namnen på landskap, hav, vatten, berg och större tätorter kommer vi att träna med hjälp av Seterra  https://online.seterra.com/sv och ha hemläxor med läxförhör. 

Eleverna kommer titta på Geografens testamente, en skönlitterärserie där man besöker olika delar av Sverige. De kommer parallellt med avsnitten också arbeta med kartböckerna, lära sig slå upp i registret och hitta platsen i boken, jämföra kartan med hur miljön sedan ser ut i filmen o.s.v. 

 

Veckoplanering:

Vecka 2:

Rita en egen karta över Sverige och sätta ut de platser som man kan. Sedan gemensamt titta på karta över Sverige, städer, vatten, berg och öar. Vi går igenom verktyget Seterra. 

Upptäck Sverige: Vi lär om havet: s. 56-59, 64-67. 

 

Läxa: 14/1-21/1 Landskapen i Götaland samt haven Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken, Kattegatt, Skagerrak. 

Länk till Seterra med anpassad övning där landskapen i Götaland tränas: https://online.seterra.com/sv/vgp/3008?c=N236L, haven tränas på papper.

 

Vecka 3:

Läxförhör

Skåne, Blekinge i tabellen

NE.se Vi ser film om våra två största sjöar i Sverige.

Geografens testamente avsnitt 1: De stora sjöarna https://urplay.se/program/161203-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-de-stora-sjoarna

 

Läxa: 21/1-28/1 Landskapen i Svealand samt sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön, Siljan, Hornavan. 

Länk till Seterra med anpassad övning där landskapen i Svealand kan tränas: https://online.seterra.com/sv/vgp/3008?c=Y57XH , sjöar tränas på papper. 

 

Vecka 4:

Läxförhör

Halland, Småland i tabellen

Upptäck Sverige: Vi lär om fjällen  s. 156-169 + arbetsblad

Geografens testamente avsnitt 2: De stora slätterna https://urplay.se/program/161204-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-de-stora-slatterna

 

Läxa: 28/1-4/2 Landskapen i Norrland samt bergen Kebnekaise, Helagsfjället, Åreskutan, och öarna Gotland, Öland, Orust, Tjörn, Fårö.

 

Länk till Seterra med anpassad övning där landskapen i Norrland tränas: https://online.seterra.com/sv/vgp/3008?c=JZMMG ,  berg och öar tränas på papper eller på NE.se övning 2.1.7 

 

Vecka 5:

Läxförhör

Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Östergötland i tabellen

Upptäck Sverige: Vi lär om älven s. 144-149 + arbetsblad

 

Geografens testamente avsnitt 3: De djupa skogarna https://urplay.se/program/161205-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-de-djupa-skogarna

 

Läxa: 4/2-11/2 Älvarna: Klaraälven, Göta älv, Torneälv, Dalälven, Umeälven, Ångemanlandälven, Luleälven, Vindelälven, Kalixälven, Ljusnan samt begreppen: väderstreck, landsdel, landskap, karta.

Älvarna och begreppen tränas på papper. 

 

Vecka 6:

Värmland, Södermanland, Öland, Gotland i tabellen

Upptäck Sverige VI lär om staden  s. 96-10 + arbetsblad

NE.se 2.3 Staden och landet

Geografens testamente avsnitt 4: Den långa kusten https://urplay.se/program/161206-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-den-langa-kusten

 

Läxa:11/2-18/2 10st städer/orter som du väljer själv på träningskartan samt begreppen: befolkning, tätort, glesbygd. Tränas på papper. 

 

Vecka 7:

Läxförhör

Närke, Västmanland, Uppland, Dalarna i tabellen  

Upptäck Sverige: Vi lär om den odlade marken s. 36-47 + arbetsblad 

Geografens testamente avsnitt 5: De stora öarna https://urplay.se/program/161207-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-de-stora-oarna

 

Läxa: 18/2-25/2 Begreppen: breddgrad, längdgrad, ekvatorn, gradnät, resurser, naturresurser, naturlandskap, kulturlandskap. Tränas på papper. 

 

Vecka 8:

Läxförhör

Gästrikland, Härjedalen, Hälsingland, Jämtland i tabellen

Upptäck Sverige: Vi lär om skogen s. 116-125 + arbetsblad

Geografens testamente avsnitt 6: De höga fjällen https://urplay.se/program/161208-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-de-hoga-fjallen

 

Ingen läxa.

 

Vecka 10:

Medelpad, Västerbotten, Ångermanland i tabellen

Vi arbetar med naturtillgång till färdig produkt.  

Vi lär om kartan: NE.se 6.1, 6.2, 6.3 + arbete i kartböckerna

Geografens testamente avsnitt 7: De tusentals öarna https://urplay.se/program/161209-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-de-tusentals-oarna

 

Läxa: 11/3-18/3 "Från naturtillgång till färdig produkt", tränas på papper. 

 

Vecka 11:

Norrbotten, Lappland i tabellen

Upptäck Sverige: Vi lär om natur- och kulturlandskap. 

Instuderingsfrågor inför provet.

Geografens testamente avsnitt 8: De stora städerna https://urplay.se/program/161210-geografens-testamente-eller-den-stora-sverigeresan-de-stora-staderna

 

Läxa: Studera till provet

 

Vecka 12:

Studietid till provet, prov och vi avslutar arbetsområdet. 

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper i att använda kartor och geografiska källor under våra gemensamma lektioner.

Du visar dina kunskaper vad det gäller namngeografi, begrepp och naturtillgångar på på de skriftliga läxförhören varje vecka. Naturlandskap, kulturlandskap och naturresurser och hur det hör ihop med var människor bosätter sig på provet v. 12. 

 

 

Mål:
Du ska
- kunna placera ut landskap, stora tätorter, berg, hav och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan (tex sätta fingret på en ort och följa med längst kusten eller i ett visst vädersträck för att hitta en ny ort eller att titta i registret och hitta en plats med hjälp av anvisningarna). 
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

-känna till hur natur- och kulturlandskap och naturresurser hör ihop med var människor bor i Sverige.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6

Matriser

Sv Ge
Sverige

grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mer än goda kunskaper
Namngeografi
Du känner till placeringen av landskapen och viktiga platser i Sverige.
 • Ge  A 6
Du kan namn och läge på hälften utav Sveriges landskap, landsdelarna Götaland, Svealand och Norrland och hälften av de städer, sjöar och vattendrag som vi tränar. Du kan namnge vår högsta bergskedja.
Du kan namn och läge på fler än hälften av Sveriges landskap. Du kan landsdelarna Götaland, Svealand och Norrland. Du kan fler än hälften av de städer, sjöar och vattendrag som vi tränar. Du kan namnge vår högsta bergskedja.
Du kan namn och läge på så gott som alla landskap i Sverige. Du kan landsdelarna Götaland, Svealand och Norrland. Du kan de flesta städerna, sjöarna och vattendragen som vi tränar. Du kan namnge vår högsta bergskedja.
Geografiska begrepp
Du ska kunna förklara begreppen: landskap, landsdel, karta, väderstreck, naturtillgång, tätort, glesbygd, breddgrad, längdgrad, ekvatorn, gradnät, resurser, befolkning, naturlandskap, kulturlandskap
 • Ge  A 6
Du kan förklara hälften av de geografiska begrepp.
Du kan förklara fler än hälften av de geografiska begreppen.
Du kan förklara så gott som alla de geografiska begreppen.
Kartor, källor, metoder och tekniker.
Du ska känna till och kunna använda dig av kartan.
 • Ge  A 6
Du kan med viss hjälp av vuxen undersöka Sverige med hjälp av karta då du får instruktioner, så som väderstreck och andra kartgeografiska begrepp.
Du kan själv undersöka Sverige med hjälp av kartan då du får instruktioner, så som väderstreck och andra kartgeografiska begrepp.
Du kan själv undersöka Sverige med hjälp av kartan då du får instruktioner, så som väderstreck och andra kartgeografiska begrepp. Du kan också använda dig av registret och själv söka upp platser i kartboken.
Landskap, resurser och befolkning.
Du ska kunna beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturresurser hör ihop med var människor bor
 • Ge  A 6
Du kan med viss hjälp av en vuxen beskriva sambandet mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan själv beskriva något samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan själv beskriva sambanden mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.