Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov – resultat på ämnesprovet i matematik Årskurs 3, 2019

Skapad 2019-06-03 14:02 i St Mellby skola Alingsås
Nationella proven i matematik testar kunskapskraven åk 3.
Grundskola 3 Matematik
Bedömningen sker utifrån kunskapskraven i matematik för åk 3. Kunskapskravet är konstruerat efter ämnets långsiktiga mål och centrala innehåll. Här fyller vi i om eleven nått kravnivån på delproven. N= Nått kravnivån, EN= Ej nått kravnivån.

Innehåll

Matriser

Ma
Nationella prov matermatik åk 3 2019

Nedan visas endast vilka förmågor som prövats i de olika delproven relaterat till de kunskapskrav som i år har prövats. Har eleven nått kravnivån är rutan

Förmågor som prövas
Kunskapskrav
Kravnivå - aktuella kriterier som beskriver vad eleven skall kunna för att anses ha nått upp till kraven.
Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
Delprov A
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
•formulera och lösa problem •använda och analysera matematiska begrepp •föra och följa matematiska resonemang •använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven visar kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt namnger delarna. • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. •Eleven kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kravnivå, minst 2 av totalt 3 kriterier uppfyllda
Delprov B
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• använda och analysera matematiska begrepp • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler(...) . • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. •Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation(...). • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då (...) bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå 15/22
Delprov C
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• använda och analysera matematiska begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera
• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder […] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå 11/16
Delprov D
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja att använda någon strategi med vissa anpassning till problemets karaktär •Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan göra enkla mätningar jämförelser och uppskattningar av volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. • Eleven kan beskriva […] tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och använder då […] symboler och matematiska uttrycksformer. • . Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder samt om resultatets rimlighet genom att besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kravnivå 10/16
Delprov E
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett huvudsak fungerande sätt. •Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler (...) eller bilder. • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt att dela upp tal. • Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. - Eleven kan använda huvudräkning för att göra beräkningar. - Eleven kan beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå 10/16
Delprov F
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
- Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal. • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. • Eleven kan beskriva (...) tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då (...) symboler (...) med viss anpassning till sammanhanget
Kravnivå F1: 7/10 F2: 6/10
Delprov G
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
.• Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt (...) - Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler eller bilder. - Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. - Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. - Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. - Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och anävnder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. - Eleven kan beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kravnivå G1: 10/14 G2: 9/12
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: