Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2019-06-03 14:20 i Regnbågsskolan Gullspång
Vi arbetar med Europas geografi, där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm). Vi studerar de processer som formar jordytan och hur det påverkar människor och hur vi sedan använder olika naturrresrurser. Hur samspelar människan med naturen och vad får det för konsekvenser på naturen? Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp i arbetsområdet och du ska kunna ge förslag på hur människan kan leva för att hållbar utveckling ska stödjas. Vi lär oss att använda kartor och att använda dem för att förstå geografisk information, jämföra länder och annat.
Grundskola 6 Geografi
Europa I Arbetsområdet Europa kommer du att få göra en resa runt i Europas olika regioner/länder. Du kommer att lära dig fakta om olika länder och regioner, bland annat om naturen, naturtillgångar och befolkning.

Innehåll

MÅL

Europa

Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper utifrån fakta, förståelse och analys (t ex orsaker till, konsekvenser av och förslag på lösningar/förbättringar, se samband och se utifrån olika perspektiv)

Du ska ha kunskap om Europas namngeografi (länder, huvudstäder, berg , vattendrag) och kunna beskriva läge, klimat och naturtyp i ett land i Europa.

Du ska förstå kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala och med hjälp av den kunna undersöka Europa.

Du ska kunna beskriva samband mellan natur- och kulturlandskapet och hur det har förändrats i Europa.

Du ska skriva en faktatext med begripligt innehåll och fungerande struktur samt viss språklig variation.

Du ska söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.

Din sammanställning ska innehålla beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och  begrepp.

 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Europa

Niva 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
2
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
3
Du kan använda kartor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
4
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa (länder och huvudstäder).
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa (länder och huvudstäder).
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Europa (länder och huvudstäder).
5
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
6
Du kan skriva en faktatext om ett land i Europa med ganska tydligt innehåll där du använder dig av geografiska begrepp. Du använder dig av minst en källa. Du gör enkla jämförelser med Sverige.
Du kan skriva en faktatext om ett land i Europa med tydligt innehåll där du använder dig av geografiska begrepp. Du använder dig av minst två källor. Du gör tydliga och flera jämförelser med Sverige.
Du kan skriva en faktatext om ett land i Europa med mycket tydligt innehåll där du använder dig av geografiska begrepp. Du använder dig av flera källor. Du gör mycket tydliga och flera jämförelser med Sverige.
7
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa (berg, hav, vattendrag).
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa (berg, hav, vattendrag).
Du har mycket goda baskunskaper om geografiska namn i Europa (berg, hav, vattendrag).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: