Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnen

Skapad 2019-06-03 14:36 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Eleverna får lära sig om människans olika sinnen. Varför människan har olika sinnen, och vad deras funktion är. Eleverna får även lära sig anatomin kring hörseln och synen. Samt även lära sig grunderna för vårat nervsystem Detta genom flera föreläsningar. Samt ett flertal uppgifter och till sist ett prov.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Detta ska du lära dig:

 • Du kommer att få lära dig vilka sinnen människan har.
 • Du kommer att få lära dig om fler sinnen som finns i djurriket.
 • Du kommer att få lära dig varför människan har olika sinnen.
 • Du kommer att få lära dig hur dom olika sinnena fungerar.
 • Du kommer att få lära dig örats anatomi.
 • Du kommer att få lära dig ögats anatomi.
 • Du kommer att få lära dig vad nervsystemet är.
 • Du kommer att få lära dig vad en reflex är.

 

Så här ska vi arbeta:

 • Flera föreläsningar kommer att ges på området med utrymme för diskussion och reflektion.
 • Eleverna kommer att få öva på ögats anatomi.
 • Eleverna kommer att få öva på örats anatomi.
 • Eleverna kommer att få öva på att skriva ett prov.

 

Så här blir du bedömd:

 • Du kommer att bli bedömd på hur du resonerar och reflekterar under föreläsningen.
 • Denna bedömning sker utifrån hur aktivt du deltar i diskussionen och hur du möter den typen av problemlösning.
 • Hur väl du följer beskrivningen i uppgiften.
 • Hur du utnyttjar tiden och arbetar på NO-lektionen utifrån tidsramen och hur det har påverkat slutprodukten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Bi  1-3
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: