Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

so tema vårtterminen år 1

Skapad 2011-09-06 15:36 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Normer och regler.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska

Arbeta med normer och regler.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

  • SO  1-3
    Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • SO  1-3
    Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Undervisningens innehåll: Hur?

Dagliga samtal kring normer och regler och varför vi tillsammans bör följa dessa.
Klassråd och fritidsråd för att utveckla demokratiska tankar i gruppen.
Barnkonventionen - samarbetsövningar där vi kommer jobba med rätt och orätt, kamratskap och livsfrågor.

Kunskapskrav för år 3

.

Kopplingar till läroplan

  • SO   3
    Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Bedömning

 .

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: