Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag har en röst...Retorik - fördjupning

Skapad 2019-06-03 21:28 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att argumentera är en talform som funnits länge och nu är det din tur att återigen ta del av och utveckla denna ädla konst.

Innehåll

Vi fokuserar på förmågorna att:

 

¤ Formulera sig och kommunicera i tal.

¤ Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 

Konkretisering av målen:

Att formulera sig och kommunicera i tal betyder att du i detta arbetsområde tränar på att argumentera i ett tal.

 

Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang betyder att du måste veta vem du talar till, vilket språk du skall använda för just den kategorin, vad du vill med det du säger och var när och hur du skall tala.

 

Bedömning – Dessa förmågor kommer att bedömas

 

Hur väl du kan "kommunicera och uttrycka sig i tal" kommer jag att titta på i det tal du håller. Du skall ha väl genomtänkta argument med vilka du övertygar motståndaren. Jag bedömer också vilket ordförråd du använder, hur du väljer att framföra dina argument och med vilket engagemang ex. kroppsspråk och röst du framför ditt tal.

 

Hur väl du kan "anpassa språket till syfte, mottagare och sammanhang" kommer jag att bedöma utifrån hur väl du har följt instruktionerna när du byggt upp din argumentation och ditt tal. Jag bedömer också hur väl du anpassar dig till sammanhanget och situationen du befinner dig i.

 

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Söka, välja och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
Du kan med hjälp av lärarens anvisningar få fram lämplig information från minst en angiven källa. Du glömmer ibland att visa varifrån du har hämtat din information.
Du kan på egen hand få fram lämplig information från ett par källor. Du är oftast tydlig med varifrån du har hämtat din information.
Du söker rätt på lämplig information på ett snabbt och självständigt sätt. Du anger källa från minst två olika typer av källor och är hela tiden noggrann med att skilja på vad som är ditt material och vad som är källmaterial.
Föra diskussion
Eleven kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du framför din åsikt i debatten, genom både argument och motargument. Dina argument är enkla (ex. Jag tycker inte om pälsdjur som husdjur för att de fäller så mycket hår.) Du har till viss del byggt dina argument på fakta. (ex. Man kan utveckla allergi.) Det du säger gör att andra kan svara och till viss del spinna vidare på det.
Dina argument innehåller mer fakta. (Ex. Forskningen visar att om man utsätts mycket för pälsdjur kan man utveckla allergi , därför bör man inte ha pälsdjur som husdjur eftersom de fäller mycket.) Det du säger är lätt för andra att spinna vidare på. Du väver in flera olika delar av fakta i dina argument.
Du väver in flera olika delar av fakta i dina argument. (Ex. Forskningen visar att om man utsätts mycket för pälsdjur kan man utveckla allergi , därför bör man inte ha pälsdjur som husdjur eftersom de fäller mycket. Dessutom visar också flera undersökningar att vi pga. vår renlighet lättare blir allergiska nu än tidigare. ) Det du säger gör att debatten kan ta en ny riktning. Du använder dig av motargumenten för att vidareutvecklar dina argument.
Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i ditt tal och förstår innehållet. Du följer till största del strukturen för ett argumenterade tal. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är förberedd och ditt tal är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet. Du följer strukturen för ett argumenterande tal. Du engagerar till viss del publiken. Du använder till viss del kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge för att variera dig och nå publiken.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer. Du anpassar strukturen till ditt innehåll och ämne. Du engagerar publiken. Du använder på ett övertygande sätt kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge för att variera dig och nå publiken.
Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och gör presentationen lättfattlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: