Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Pedagogisk planering Engelska år 8 VT-19

Skapad 2019-06-03 23:35 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En beskrivning på hur vi arbetar med Engelska i årskurs 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Syftet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sina förmågor inom nedanstående områden:

Undervisningens innehåll:

Vi har under år 8 bland annat att arbetat med läromedlet Magic, arbetsområde "Forrest Gump", arbetsområde Grammatik samt projektarbete "Exploring South Africa".

Under läsåret kommer du bl. a. att ha arbetat med följande:

 • Läsa och bearbeta olika texttyper på engelska, från olika typer av media.
 • Lyssna på och arbeta med talad engelska genom olika typer av media.
 • Skriva egna texter på engelska.
 • Samtala på engelska i klassrummet. 
 • Lära in och arbeta med grundläggande engelsk grammatik.
 • Genomföra ett grupparbete med fokus på realia, som presenteras muntligt.  

Bedömningen baseras bl.a. på:

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du anpassar ditt språk efter syfte, mottagare och situation.
 • Hur du använder dig av information, inhämtad från olika typer av media i din egen produktion.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du försöker förbättra dina kunskaper genom att, bland annat, bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktiv du är i samtal och diskussioner i klassrummet.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta i samtal och diskussioner I klassrummet och visa din kunskap både muntligt och skriftligt. Du visar även ditt lärande genom återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska och genom att visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Matriser

En
Mal Engelska år 7-9

Bedömningsmatris

Engelska år 7-9
E
C
A
Skriva
1
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formativ respons
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på verbformer, stavning, styckeindelning, tempus, och meningsbyggnad, samt variera ditt språk mer.
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på dina formuleringar, variera ditt språk mer och använda ett mer avancerat språk. Du behöver använda idiomatiska fraser och uttryck samt väl fungerande grammatik och struktur.
2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formativ respons
För att nå nästa nivå ska du vara säker på form och regler för den texttyp du skriver och din text skall ha en tydlig röd tråd.
3
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Formativ respons
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på verbformerna, stavning, tempus och meningsbyggnad. Variera ditt språk mer, samt vara säker på form och regler för den texttyp du skriver.
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på dina formuleringar och använda ett mer avancerat språk. Du ska även använda idiomatiska fraser och uttryck, samt väl fungerande grammatik och struktur. Du ska vara säker på form och regler för den texttyp du skriver.
4
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt, och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formativ respons
För att nå nästa nivå ska du kunna bearbeta dina texter självständigt och utifrån respons och utveckla texten väl både vad gäller innehåll, språk och struktur.
5
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Formativ respons
För att nå nästa nivå ska du använda några skrivtekniker för att utveckla dina idéer, tankar beskrivningar så att du förmedlar ett tydligt budskap till läsaren.
För att nå nästa nivå ska du använda väl fungerande skrivtekniker för att utveckla dina idéer, tankar beskrivningar så att du förmedlar ett tydligt budskap och kommunicerar med läsaren.
Tala/Samtala
1
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formativ respons
För att nå nästa nivå behöver du variera ditt språk mer, bli säkrare på verbformerna och tempus samt ha en fungerande struktur på din framställning.
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på dina formuleringar, variera ditt språk mer och använda ett mer avancerat språk. Använd idiomatiska fraser och väl fungerande grammatik och struktur.
2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formativ Respons
För att nå nästa nivå ska du vara säker på form och regler för den typ av framställning du gör, samt ha en tydlig röd tråd i ditt manus och anpassa språket efter åhöraren – använda egna ord, och förklara svåra ord.
3
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Formativ respons
För att nå nästa nivå ska du kunna bearbeta din muntliga framställning självständigt och utifrån respons och utveckla både innehåll, språk och struktur, samt vara förberedd inför ditt framträdande och ha kontakt med publiken.
4
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt, och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte,mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte,mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte,mottagare och situation.
Formativ respons
För att nå nästa nivå behöver du variera ditt språk mer, använda fungerande grammatik, samt anpassa språk och form efter den du samtalar med och den situation du befinner dig i.
För att nå nästa nivå behöver du bli säkrare på dina formuleringar och använda ett mer avancerat språk. Du ska även använda idiomatiska fraser och uttryck, samt väl fungerande grammatik. Du ska vara säker på form och regler för den typ av samtal du har, samt anpassa språket efter den du samtalar med och den situation du befinner dig i.
5
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Formativ respons
För att nå nästa nivå så ska du försöka delta aktivt i samtalet, uttryck dina åsikter eller det du vill berätta och ställ frågor om det är något du vill veta mer om. Utveckla innehållet och se till att du vet vad du pratar om.
För att nå nästa nivå så ska du delta aktivt i samtalet, uttrycka dina åsikter eller det du vill berätta och ställ frågor om det är något du vill veta mer om. Utveckla innehållet och se till att du vet vad du pratar om genom att med exempel förklara vad du menar.
Realia
1
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade jämförelser.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelse
Lyssna
1
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
2
Eleven visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
3
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
4
.Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Läsa
1
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i texter i olika genrer
2
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
3
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
4
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

En
Malevik Engelska år 8 VT19

Bedömningsmatris

Engelska år 7-9
E
C
A
Förmåga 1: Skriva
Hur du använder språket skriftligt. bl.a. -grammatik -stavning -fyllighet -sammanhang
Förmåga 2: Tala/Samtala
Hur du använder språket muntligt, bl.a. -uttal & intonation -grammatik -fyllighet -sammanhang
Läsa 3 : Läsa
Hur du förstår och kan använda dig av skriftligt språk från olika typer av medier.
Förmåga 4 : Lyssna
Hur du förstår och kan använda dig av talat språk från olika typer av medier.
Förmåga 5: Realia
Dina kunskaper om länder där språket används och att kunna jämföra och dra paralleller till andra delar av världen, bl.a. -levnadsvillkor -samhälle -kultur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: