Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinderbana

Skapad 2019-06-04 10:25 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
Utvecklingsområde: Motorikens påverkan för inlärning

Innehåll

VARFÖR?

•Att utveckla barnens motorik och rörelse på lustfyllt sätt via en hinderbana.  

• Träning i socialt samspel med turtagning och samarbete.

• Delaktighet för barnen i att skapa hinderbanan tillsammans med vuxen. 

 

HUR? 

Vi skapar en hinderbana vid vår befintliga bana på stora gården. Men utvecklar den genom att tillföra fler hinder med hjälp av olika material.

Pedagogerna tar med materialet och presenterar aktiviteten för barnen. 

Efter introduktion av aktiviteten får barnen vara delaktiga genom att placera ut materialen. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: