Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa

Skapad 2019-06-04 10:53 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

       Project South Africa

 

Syfte/Centralt innehåll

Syftet med arbetet är att lära dig mer om Sydafrika och även kunna jämföra det du lär dig med hur det ser ut och är i Sverige. I det centrala innehållet står det att du ska öva och lära dig om:

 

 • ·       levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner

Mål

Efter avslutat arbete ska du ha lärt dig mer om Sydafrika och också kunna jämföra fakta från olika länder.

 

 

What to do

You are going to find basic facts about the following subjects and also make a comparison to Sweden and your own experience. You will present your facts and comparison to me. You can present your facts with a power point or a poster.

 

 • Animals
 • Apartheid
 • School
 • Landmarks (the Table Mountain, Cape of Good Hope, Robben Island and Boulder’s Beach)
 • Famous South Africans
 • ·       Sports
 • National holidays
 • Geography

 

The presentation will take place on ______________________.

Bedömning

Kunskapskrav för betyget E

                  

·       Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

·       I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Detta tittar jag på i redovisningen

 

Innehållet i din text måste vara så fylligt att du kan visa upp nedanstående punkter

 

Språk

 • Begriplighet – förmåga att uttrycka ett budskap klart och tydligt
 • Ledighet, variation och säkerhet – flyt
 • Vokabulär (omfång, variation, korrekthet)
 • Meningsbyggnad – förmågan att binda samman satser och meningar
 • Artikulation, uttal och intonation
 • Grammatik (korrekthet)

 

Du kommer att bedömas enligt följande matris: 

Muntlig presentation engelska 7-9

 

 

Innehåll

Du berättar mycket kortfattat.

 

Det du säger består endast av korta svar/ påståenden.

Du berättar kortfattat och försöker ibland utveckla ditt resonemang.

Du berättar och förklarar med exempel och detaljer.

Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många egna åsikter med exempel och detaljer.

I den här delen bedöms hur begripligt och tydligt du talar, om du varierar dig och ger exempel, om du har ett sammanhang och struktur i det du säger samt hur du argumenterar för dina åsikter.

 

 

Flyt och ledighet

Du använder ett enkelt språk.

 

Du använder ibland svenska ord för att kunna uttrycka dig.

Du formulerar dig enkelt och begripligt.

Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.

Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt.

Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.

Du formulerar dig med gott flyt.

Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina framställningar.

           

Hur bedöms ur fritt du kan uttrycka dig, hur spontant och sammanhängande du talar, hur väl du formulerar dig idiomatiskt, och hur du binder ihop dina meningar och ditt resonemang.

Uttal och intonation

Du kan uttala enkla ord och uttryck.

 

Ibland är ditt uttal osäkert och stör begripligheten.

Du har för det mesta ett fungerande uttal, men uttalet stör inte begripligheten nämnvärt.

Ditt uttal är gott, även om det ibland förekommer uttalsfel.

Du talar tydligt.

 

Uttalet och intonationen fungerar väl.

Här bedöms tydlighet, hur du uttalar orden på engelska och hur intonationen (satsmelodin) fungerar.

 

Ordförråd och grammatiska strukturer

Du saknar grundläggande ordförråd.

 

Dina brister i ordförråd och språkriktighet stör begripligheten

Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer.

 

Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.

Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.

 

Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.

Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck.

 

Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.

Här bedöms ur du formulerar dig, hur du använder ditt förråd av ord, uttryck och fraser. Bedömningen tar även hänsyn till din förmåga att uttrycka dig formellt och hur du formulerar dig grammatiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: