Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el parque nacional, En el mercado y En el supermercado

Skapad 2019-06-04 12:56 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi presenterar någon, jobbar med frukt, mat och handling

Innehåll

Tidsperiod:

 • vt 2019

Lärandemål:

 • presentera någon
 • frukter
 • ord för vanliga matvaror
 • att prata om vad du ska handla
 • att fråga och berätta var någonting finns
 • bestämd artikel: el/la och los/las
 • substantiv i singular och plural

Bedömning:

 • muntliga och skriftliga läxförhör
 • muntliga och skriftliga övningar i klassrummet
 • Prov v10 och v.20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6

Matriser

M2
Spanska 6

Når ännu inte målen
Hörförståelse
Du kan förstå...
vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Läsförståelse
Du kan förstå...
vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Skriva/Tala
Du kan formulera dig...
mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: