Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KVG-loppet 2019

Skapad 2019-06-04 13:05 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Planera konditionsträning inför KVG-loppet för att sedan genomföra loppet på 8,5 km och sedan utvärdera hur det gick för dig.

Innehåll

Utvärderingsfrågor

·      Uppnådde du ditt mål som du satte upp i ditt träningsprogram? Vilka faktorer tror du bidrog till detta? (t.ex. psykiska, fysiska, sociala, kost, sömn, stress etc.) 

·      Hur fungerade träningen? Hur fungerade genomförandet av loppet?

Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? 

·      Vilka hälsoeffekter har fysisk aktivitet för din hälsa? 

·      Vilka lärdomar tar du med dig? 

·      Om du skulle planera en ny period träning, vad skulle du göra annorlunda? 

 

För att nå C eller A-nivå behöver du koppla din reflektion till relevanta teorier.  Exempel på relevanta teorier när det gäller konditionsträning är: 

Mjölksyratröskeln (träning)

Anaeroba och aeroba principer/träning

Pulszoner

Matriser

Idr
Bedömning av ditt KVG-lopp

Planera, genomföra och utvärdera

 • Idr  -   Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Idr  -   Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Idr  -   Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Idr  -   Spänningsreglering och mental träning.
A-NIVÅ
C-NIVÅ
E-NIVÅ
Insats krävs
Beskriva
Konditionsträning och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  -
 • Idr  -
 • Idr  E
 • Idr  C
 • Idr  A
Utförligt och nyanserat relevanta teorier.
Utförligt relevanta teorier
Beskriva översiktligt
Ej uppnått E-nivå
Planera
välja metoder och träning för regelbunden träning
 • Idr  E
 • Idr  C
 • Idr  A
Med säkerhet välja
Viss säkerhet
Viss säkerhet
Ej uppnått E-nivå
Genomföra
Konditionsträning inför loppet Genomföra loppet
Aktivt ansvar
Aktivt ansvar
Aktivt ansvar
Ej genomfört loppet
Utvärdera
 • Idr  E
 • Idr  C
 • Idr  A
Nyanserade omdömen värdera
Nyanserade omdömen värdera aktivt ansvar
Enkla omdömen aktivt ansvar
Ej uppnått E-nivå
Bedöm din egen förmåga
 • Idr  E
 • Idr  C
 • Idr  A
Med säkerhet
Viss säkerhet
Viss säkerhet
Ej uppnått E-nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: