👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - materials egenskaper

Skapad 2019-06-04 16:28 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer få lära dig om vad olika föremål är tillverkade i för material och hur de kan sorteras utifrån olika egenskaper. Du kommer få separera lösningar och blandningar. Du kommer dokumenterar dina undersökningar med olika uttrycksformer.

Innehåll

Efter avslutat arbete med temat kan du:

 • Beskriva och sortera föremål utifrån material.
 • Dokumentera undersökningar med bilder.
 • Beskriva och sortera föremål utifrån materialets egenskaper.
 • Dokumentera sina undersökningar med bild och text.
 • Separerar/ ger förslag på hur man kan separerar blandningar och lösningar.
 • Dokumenterar sina lösningar med text och bild, med hypotes, resultat och slutsats.

Vad ska du få undervisning om?

 • Olika materials egenskaper.
 • Hur olika material kan sorteras.
 • Hur man separerar olika blandningar och lösningar.
 • Hur man kan dokumentera undersökningar i olika uttrycksformer. 

Hur ska vi göra?

 • Kooperativa övningar.
 • Samtal och diskussioner.
 • Fältstudier och observationer.
 • Läsa, skriva och rita.
 • Se på film.

Elevinflytande

Eleverna får själva välja om de vill göra dokumentation med digitala verktyg eller utan. 

 Detta ska bedömas

 • Att du kan beskriva och sortera föremål utifrån material(åk 1).
 • Att du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av bilder(åk 1).
 • Att du kan beskriva och sortera föremål utifrån materialets egenskaper(åk 2).
 • Att du kan dokumenterar dina undersökningar med bild och text(åk 2).
 • Att du kan separerar/ger förslag på hur man kan separera blandningar och lösningar (åk 3).
 • Att du kan dokumenterar dina undersökningar med text och bild, med hypotes, resultat och slutsats. (åk 3).

Se matrisen nedan

Utöver detta kommer vi också att titta på om du aktivt deltar i arbetet samt att du kan arbeta både självständigt och i grupp.

Hur och när bedöms ditt arbete?

Kontinuerligt under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kemi - materials egenskaper

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Beskriver och sorterar föremål utifrån material (åk1).
Du kan med stöd beskriva och sortera föremål utifrån material.
Du kan beskriva och sortera föremål utifrån material.
Du kan beskriver och sorterar föremål utifrån materialets egenskaper.
Dokumenterar sina undersökningar med bilder (åk 1).
Du kan med stöd dokumentera dina undersökningar med bilder eller text.
Du kan dokumentera dina undersökningar med bilder eller text.
Du kan dokumenterar dina undersökningar med bild eller text.
Beskriver och sorterar föremål utifrån materialets egenskaper (åk 2)
Du kan med stöd beskriva och sorterar föremål utifrån materialets egenskaper
Du kan beskriva och sorterar föremål utifrån materialets egenskaper.
Dokumenterar sina undersökningar med bild och text (åk 2)
Du kan med stöd dokumentera dina undersökningar med bild och text.
Du kan dokumentera dina undersökningar med bild och text.
Du kan dokumentera dina undersökningar med text och bild, med hypotes, resultat och slutsats.
Separerar/ger förslag på hur man kan separera blandningar och lösningar (åk 3)
Du kan med stöd separera/ge förslag på hur man kan separera blandningar och lösningar.
Du kan separera/ge förslag på hur man kan separera blandningar och lösningar.
Du kan ge förslag på hur man kan separera blandningar och lösningar och kan prova dig fram till det mest effektiva förslaget.
Dokumenterar sina undersökningar med text och bild, med hypotes, resultat och slutsats.
Du kan med stöd dokumentera dina undersökningar med text och bild, med hypotes, resultat och slutsats.
Du kan dokumentera dina undersökningar med text och bild, med hypotes, resultat och slutsats.
Du kan dokumentera dina undersökningar med text och bild, med en utvecklad hypotes, resultat och utvecklad slutsats.