Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema vt 2019 år 1

Skapad 2019-06-04 16:43 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Du ska lära dig hur en saga är uppbyggd med en inledning, händelse, lösning och ett slut. Du kommer att få lyssna, läsa och skriva egna sagor. Du kommer också få träna på att spela upp en liten teater.

Innehåll

Arbetsområde

Ämnen

RBS

Syfte (Lgr 11)

Centralt innehåll

Det här ska vi göra

Det här ska du kunna när vi avslutat området.

Sagor

So

 

 

Utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

 

 

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur.

Tidsbegrepp (dåtid, nutid).

 

Livsfrågor med betydelse för eleven, ex gott och ont.

 

Titta på sagobilder från förr och nu. Diskutera likheter/skillnader.

 

Leta efter goda/onda karaktärer/handlingar i sagor.

 

 

 

Kunna känna till olika tidsbegrepp som dåtid och nutid.

 

 

 

Kunna nämna skillnader mellan en god och en ond karaktär/handling.

 

Sv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv

 

Stimulera elevens intresse för att läsa och skriva.

 

Formulera dig igenom tal och skrift.

 

 

Kommunicera med bild för att uttrycka budskap

 

 

Elevernas ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra berättande texter, ex sagor. Lyssna och återberätta;

Känna till några skönlitterära barnboksförfattare;

Öva på hur berättande texter kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

 

Skapa texter där ord och bild samspelar

 

Framföra muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare;

 

Du ska titta på/ lyssna på sagor/berättelse från olika författare

Samtala om vad som sker i sagan, samt träna på att återberätta.

 

Träna på hur en saga är upplagd från börja till slut.

Du ska få skriva berättande text med tydlig handling (saga).

 

Du ska få rita bilder till det du/ vi skriver så du ser sambandet mellan

bild och text.

 

Du ska få berätta din saga för dina klasskamrater.

  

I grupp göra en gemensam liten saga som redovisas som dockteater.

 

 

 

Kunna nämna något som är typiskt/karaktäristiskt för en saga.

Kunna återberätta delar av en saga.

 

Kunna nämna någon författare.

 

Kunna skriva en saga med början, problem/händelse, lösning och slut.

 

 

 

 

Kunna använda dig av

bilder för att göra texter tydligare.

 

 

Framföra muntlig redovisning med rekvisita som stöd.

 

Ma

 

Använda matematik i vardagen, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik.

 

Formulera och lösa problem med matematiska uttrycksformer

Använda addition och subtraktion.

 

 

Uppskatta och jämföra och mäta längd.

 

Rita och skriva mattesagor.

 

Du ska mäta och  konstruera rekvisita.

Du ska kunna skriva mattesagor.

 

Kunna mäta ett avstånd med linjal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild

 

 

 

 

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för skapande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Framställa berättande bilder, t.ex. sagobilder

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Titta på sagobilder från förr och nu. Diskutera likheter/skillnader, samt skriva till bild.

 

Du ska få rita bilder till det du/ vi skriver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du ska

kunna skapa bilder

med hjälp av färger,

former

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: