Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild i åk 3

Skapad 2019-06-04 20:09 i Getingeskolan 7-9 Halmstad
Grundskola 3 Bild
Eleven utvecklar sina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Undervisningen ska utveckla kunskap hos eleven om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din förmåga att använda bilder som stöd för att uttrycka budskap. Du utvecklar även din förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar din förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner, samt skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Förmågor i fokus

  • använda bilder för att visa vad du tycker och tänker
  • presentera dina intryck med hjälp av bilder

 

Centralt innehåll

Bildframställning

  • framställning av berättande bilder
  • teckning och måleri

Redskap för bildframställning

  • olika element som bygger upp en bild: färg, form linje, yta samt för- och bakgrund

 

Konkretisering av målen

Du som elev får möjlighet att utveckla din förmåga att använda olika material för att uttrycka, presentera och förstärka dina tankar idéer.

 

Bedömning
Du bedöms i din förmåga att

  • utifrån dina egna idéer skapa bilder med olika material

 

Genomförande

  • Du skapar egna bilder till olika typer av texter, både beskrivande och berättande
  • Du erbjuds möjlighet att använda olika tekniker och verktyg i ditt skapande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: