Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och karttecken

Skapad 2019-06-04 20:13 i Getingeskolan 7-9 Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Nu ska vi arbeta med kartan och karttecken. Du kommer att lära dig vad en karta är, lära dig känna igen några vanliga karttecken, veta vilka våra världsdelar och världshav är, vad som menas med väderstreck och lära dig peka ut vad några länder ligger.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

I arbetsområdet ska du:

 • lära dig om jordklotet och förstå att kartan är en bild av det
 • lära dig världsdelarnas och de största världshavens namn och lägen
 • lära dig använda väderstrecken norr, söder, väster och öster
 • lära dig olika geografiska begrepp
 • lära dig de vanligaste karttecknen
 • lära dig vad begreppet skala betyder

 

Viktiga ord och begrepp:

karta, kartbok, atlas, karttecken, tätort, väderstreck, kompass, magnet, jordglob, världsdelar, världshav, hav, ocean, landskap, skala

 

Arbetssätt/undervisning

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter
 • se på filmer och skriva om de olika världsdelarna och världshaven
 • skapa och använda enkla kartor
 • göra enklare undersökningar med karta och kompass
 • arbeta med geografiska begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns, karttecken och skala

 

Bedömning

I ett skriftligt prov kommer du att få visa att du:

 • förstår sambandet mellan jordgloben och kartan
 • förstår att kartan är en bild av verkligheten
 • kan namnen på världsdelarna och kan peka ut dem
 • kan namnen på de största världshaven och kan peka ut dem
 • kan namnge några länder i världen och vet var de ligger
 • vet vilka de fyra väderstrecken är

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: