Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-06-05 09:10 i Önnerödsskolan Härryda
Grundsärskola 4 – 6 Svenska

Innehåll

Vi har det här läsåret utvecklat din förmåga att:

 • tala och samtala i olika sammanhang
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter
 • skriva texter för olika syften och mottagare
 • bearbeta innehållet i böcker, bilder, film och andra medier
 • söka och värdera information från olika källor


  Vi har gjort det genom att träna tillsammans och enskilt på att:

  Tala, lyssna och samtala
  Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

  Läsa och skriva
  Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Handstil och att skriva med digitala verktyg.

  Berättande texter och faktatexter
  Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
  Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.

  Språkbruk
  Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

  Informationssökning och källkritik
  Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i tidningsartiklar och i sökträffar via sökmotorer på internet.


Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: