Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO

Skapad 2019-06-05 09:42 i Önnerödsskolan Härryda
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen

Innehåll

Det här läsåret har vi arbetat med att utveckla din förmåga att:

 • Jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen.
 • Genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.Vi har gjort det genom att bland annat undersöka, se filmer, läsa och pratat om:

Svampar:
Vilka svampar växter i närområdet? Vilka olika slags svampar finns det? Hur ser de ut i förstoring? Hur ser en svamps livscykel ut?

Livscykler hos några växter och djur:Vi har tittat på bilder och läst om livscykler, pratat om likheter och skillnader och ni har skrivit om grodans livscykel.

Vattens egenskaper:
Vi har bland annat undersökt vattnets ytspänning genom olika experiment.
Blandningar och lösningar.
Vad är skillnaden mellan blandningar och lösningar? Vad löser sig i vatten? Och vad löser sig inte i vatten?

Ämnens olika former:
Vilka olika former kan ämnen finnas i? Vad är det som påverkar ett ämnes form? Hur kan man förklara detta genom att rita?

Experiment:
Hur man går tillväga för att undersöka något. Att först ställa en hypotes (vad man tror kommer att hända) sedan genomföra experimentet och till sist utvärdera resultatet (varför blev det som det blev). Samt hur man kan dokumentera sitt experiment genom att skriva en rapport.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
  NO  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: