Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-06-05 12:33 i Testförskola Pusslet Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Barns intresse för skog och djur

Innehåll

Beskrivning av projektet:

Under våra promenader visade barnen stort intresse för skog och djur. Utifrån detta jobbar vi med projektet Skogen.  

Syfte:

Vi vill att barnen ska få uppleva och upptäcka naturen och omgivning utifrån deras nyfikenhet.  

Ha få ha roligt tillsammans i naturen och samtala om den.  

Aktivitet:

Att följa våran struktur och ta med vårt projekt in i detta. 
Experimentera.
Skapa med naturmaterial
Läsa böcker
Sånger och lekar
Utveckla miljön på avdelningen

Uppföljning:
Att planer och samtala i reflektion 
Använda Unikum
Läslyftet 
Att göra observationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: