Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA - åk 3, Rävlanda skola

Skapad 2019-06-05 14:55 i Rävlanda skola Härryda
Terminsplanering i svenska för nyanlända SVA elever.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
Vad jag arbetat med i ämnet svenska som andraspråk under åk 3. Läsa, skriva, samtala och resonera.

Innehåll

Vi har arbetat med ordförståelse i bland annat Språkis och Svenskbiten.

VI har läst texter och samtalat/skrivit om innehållet.

Vi har tränat på att svara på frågor efter en läst text, muntligt och skriftligt.

Vi har arbetat med prepositioner tex på,i,mellan,över, under.

Vi har skrivit sagor tillsammans.

Vi har tränat på att berätta om vardagsnära händelser.

Vi har haft boksamtal om böcker som vi läst tillsammans.

VI har arbetat med veckodagarna, färger, månaderna och kroppsdelar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
SvA åk 3

På väg mot godkända kunskaper
Godkända kunskaper
Du kan tala om vad du tänker och tycker samt visa att du lyssnar på andras åsikter
Du kan förstå och följa en muntlig instruktion
Du kan läsa enkla texter med flyt
Du kan återge handlingen ur en text som du läst
Du kan skriva alla små bokstäver för hand
Du kan skriva hela meningar, med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden
Du kan skriva en berättande text om något som du själv upplevt
Du kan skriva en enkel faktatext med hjälp av stödord
Du kan stava till ljudenliga ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: