Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 4

Skapad 2019-06-05 15:16 i Högåsskolan Knivsta
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att lära oss hur en argumenterande texter är uppbyggd. Vi jobbar tillsammans och enskilt när vi övar. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att alla på egen hand skriver varsin argumenterande text.

Innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetsområdet ska eleven:

 • Förstå syftet med en argumenterande text (annons).
 • Lära sig hur en annons är uppbyggd för att påverka så mycket som möjligt (steg 1)
 • Lära sig hur man med hjälp av språket kan locka till köp (steg 2)
 • Tillsammans med sin klass göra en annons om jeans (steg 3)
 • Kunna planera och göra en annons om en pizza på egen hand (steg 4)

 

Arbetssätt

Klassen samtalar om reklam. Var finns den? Vilket syfte har den? Vad är bra med reklam?

Steg 1 - Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en annons innehåll, syfte och struktur.

Steg 2 - Eleverna arbetar med de olika språkliga drag som används för att påverka, som överdrivet språk, adjektiv, allitteration och verb i imperativ.

Steg 3 - Eleverna studerar en annons och försöker hitta vad som påverkar läsaren vad gäller layout, meningsbyggnad och ordval. Läraren modellar och klassen gör tillsammans en annons för jeans och använder det de lärt sig på Steg 1 och 2. 

Steg 4 - Varje elev planerar och gör på egen hand en annons för en pizza.

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att förstå syftet med en annons

Förmågan att kunna göra en annons där innehållet är tydligt och anpassar till målgruppen

Förmågan att kunna göra en annons där text och bild samverkar så att budskapet blir tydligt

Förmågan att kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för annonstexter

 

Eleverna visar sina förmågor i en individuellt gjord annons, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: