Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva instruerande texter-Zick Zack

Skapad 2019-06-05 15:23 i Högåsskolan Knivsta
Instruerande texter Zick Zack
Grundskola 4 Svenska
Denna planering är gjord utifrån material för boken Zick Zack skrivrummet, Sanoma förlag.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Under arbetsområdet ska eleverna...

 • förstå syftet med en instruerande text
 • lära sig hur en instruktion är uppbyggd för att vara lätt att följa
 • lära sig hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ
 • tillsammans med kompis skriva en gemensam instruktion till hur man hittar en gömd skatt
 • på egen hand kunna planera och skriva en instruktion till något som de själva väljer

 

Undervisning:

Klassen diskuterar runt olika modelltexter och lär sig känna igen en instruktion med material, arbetsgång och eventuella bilder. De övar på att ordna en arbetsgång i rätt följd samt att illustrera instruktioner.

Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i instruerande texter, som verb i imperativ och korta tydliga meningar.

Eleverna skriver i par om en rörig instruktion till en tydlig.

Varje elev planerar och skriver på egen hand en instruktion och bedömer den tillsammans med läraren

 

Bedömning:

Förmågan att...

 • förstå syftet med en instruerande text
 • kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet
 • kunna använda strukturen för en instruerande text
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: