👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden, stenålder, bronsålder och järnålder åk 3

Skapad 2011-09-08 13:54 i Näsvikens skola Hudiksvall
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi ska arbeta med forntiden, stenåldern, bronsålder och järnålder.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Så här ska vi arbeta:

 • läsa böcker om ämnet
 • se delar ur filmserien Rena rama forntiden
 • se filmen jägare och samlare
 • se Teknik och vetenskap Forntida tekniker
 • besöka Historiska museet interaktivt
 • se korta filmer från bl.a. on fornborgen Eketorp på Öland
 • studera bilder av hällristningar och måla en egen bild
 • studera runstenar och måla en egen runsten i grupp eller enskilt
 • delta i diskussioner om de olika tidsåldrarna

Kunskapskrav

Vi kommer att bedöma

 • hur eleven kan ge exempel på människors levnadsvillkor under stenålder, bronsålder och järnålder
 • om eleven kan avläsa en tidslinje och sätta ut några händelser i tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Bi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden, stenålder, bronsålder och järnålder åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Människors levnadsvillkor under stenålder, bronsålder och järnålder.
Du kan med stöd berätta något om hur människor levde och bodde under varje tidsålder.
Du kan berätta något om hur människor levde och bodde under varje tidsålder och göra jämförelser.
Du kan berätta utförligt om hur människor levde och bodde under varje tidsålder och göra jämförelser.
Ny aspekt
Avläsa tidslinjer och sätta i historiska händelser.
Du kan med stöd använda en tidslinje och markera någon händelse på linjen.
Du kan använda en tidslinje och markera någon eller några händelser på linjen.
Du kan använda en tidslinje och markera flera viktiga händelser på linjen.