Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bakficke skapande VFU

Skapad 2019-06-05 19:07 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola F – 9
VFU

Innehåll

Elevgruppens behov/intresse:

 • Elevgruppen har behov av att få skapa på nya spännande sätt.
 • Elevgruppen har ett intresse av skapande
 • Elevgruppen har också behov av att ha aktiviteter som är mer situationsstyrda, upplevelsebaserade och utgå mer ifrån deras egna initiativ.

 

Syfte:

 • Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ

 • Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Undervisning:

 • Undervisningen sker främst genom barnens egna initiativ med förslag från pedagog. 
 • Barnen i verksamheten ska ha möjlighet att kunna delta en kortare eller en längre stund.
 • Barnen ska inte heller vara tvungna att delta från det att aktiviteten börjar utan de ska kunna titta och sedan vara med om de tycker det verkar roligt. 
 • De som lärt sig hur man gör visar de nya eleverna som ankommit till aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -

Matriser

VFU skapande

Hur gick det? (Utförande)
Varför gick det som det gick?
Övrigt
Hur gör vi till nästa gång?
skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • Gr lgr11
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • Gr lgr11
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: