Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

St svenska åk 4 ht, Sagor och sägner

Skapad 2011-09-09 09:06 i Kärlekens skola Halmstad
Vi jobbar med sagor och sägner.
Grundskola 4 Svenska
Genom sagans värld arbetar vi med att läsa, skriva och tala.

Innehåll

Syfte

Genom att utgå från sagor och sägner tränar vi oss i att skriva berättelser, dramatisera, återberätta muntligt och högläsning.

Genomförande

Vi ska:

 • lyssna på sagor och sägner
 • lära oss skillnaden mellan saga och sägen
 • lära oss hur man bygger upp en saga och vad den ska innehålla
 • skriva egna sagor
 • lära oss att återberätta sagor
 • göra en utställning med våra favoritsagor
 • arbeta med sagor i bild
 • dramatisera sagor och sägner
 • välja ut och läsa en favoritbarnbok högt för klassen

Bedömning

 • Din egen saga ska vara skriven med en sagas givna recept.
 • Du ska beskriva personer och miljöer i din saga.
 • Din text är i huvudsak rätt stavad och du använder punkt och stor bokstav.
 • När du läser din favoritbarnbok från förr, läser du med flyt
 • Du kan använda stödord/tankekarta när du ska återberätta en saga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: