Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter - ZickZack

Skapad 2019-06-07 08:59 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I arbetsområdet med återberättande texter får du lära dig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 6 Svenska

Innehåll

Syfte


Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med återberättande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en återberättande text och lära dig känna igen en sådan text. Vi kommer arbeta med återberättande text

2. Lära dig hur en berättande text är uppbyggd, hur innehållet kan presenteras.

3. Lära dig vilka språkliga drag som används i en återberättande text, som verb i preterium, att din berättelse är kronologiskt berättad och att den innehåller sambandsord för tid.  

4. På egen hand kunna planera och skriva en återberättande text.

Arbetssätt

Vi kommer samtala om återberättande texter och titta på exempel. Vi arbetar tillsamman eller enskilt i Zick Zack.

Du kommer själv att få skriva olika återberättande texter. 

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en återberättande text
- kunna hålla sig till ämnet med ett tydligt innehåll och en "röd tråd"
- kunna använda strukturen för en återberättande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en återberättande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella återberättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande texter

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Ny nivå
Struktur
Rubrik. Uppbyggnaden går till viss del att följa. Styckeindelning saknas.
Rubrik. Uppbyggnaden går att följa. Någon styckeindelning finns.
Rubrik. Uppbyggnaden är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Uppbyggnaden av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden.
Tidsord
Saknar tidsord.
Några stycken inleds med tidsord.
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten tydlig.
Meningarnas längd och ordföljd varieras. Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika tidsord.
Stavning
Det finns vissa återkommande stavfel som till viss del stör förståelsen.
Många ord stavas rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör inte förståelsen.
De flesta ord stavas rätt. Stavfelen stör inte förståelsen.
I huvudsak korrekt stavning.
Skiljetecken
Du glömmer ofta bort att kontrollera om du använt dig av stor/liten bokstav.
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Stor/liten bokstav används alltid rätt.
Språk
Du använder dig bara av talspråk/vardagligt språk.
Har till största delen ett vardagligt språk..
Använder ett mer nyanserat språk.
Använder ett nyaserat språk och ord som höjer och fördjupar texten.
Inledning
Du saknar inledning.
Har med ett försök till inledning.
Har en inledning som svarar på några av frågorna vem, vad, var, när, varför?
Har en tydlig inledning som svarar på frågorna vem, vad, var, när, varför?
Händelser
Händelser skrivs inte i kronologisk ordning.
Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om vad som har hänt.
Har med flera händelser och händelserna står i kronologisk ordning. Innehållet är varierat och ger god information om vad som har hänt.
Sammanfattning
Avslut saknas
Har med en antydan till avslut.
Har med en avslutning som försöker sammanfatta texten.
Har med en klar avslutning som tydligt sammanfattar texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: