Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera en stad

Skapad 2019-06-07 09:04 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vilka tekniska system kan vi hitta i en stad? Vad behövs för att människor ska kunna bo och leva där? Hur kan man göra staden mer hållbar?

Innehåll

Uppdrag – Planera er egen stad
1

Mål

 • Veta vad som menas med en bostad
 • Kunna ge exempel på olika bostäder
 • Kunna ge exempel på olika kommunikationer som finns i städer
 • Veta vad menas med den hållbara staden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måluppgift

Ni har fått en bit mark som ska bebyggas. Det ska flytta in 500 personer mellan åldrarna 0 och 100 år. En del ensamma, en del som par och en del lever i familjer.

 • Vilka sorters hus behövs och var ska husen ligga?
 • Hur många skolor och förskolor måste finnas och var?
 • Vad behöver sedan finnas mer för att de här personerna ska trivas och må bra?
 • Hur ska de få tag i mat?
 • De måste kunna ta sig runt i sin stad och ha saker att göra både på dagarna och kvällarna.
 • Ska det finnas kollektivtrafik?
 • Vilka grönområden och allmänna ytor ska finnas?
 • Finns det fler saker ni måste tänka på?

Matriser

Tk
Bygga en stad

Rubrik 1

Nivå 2 visar på kunskapskraven för betyget E.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomförda moment
1
tekniska lösningar
Eleven kan med stöd beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Kunskapskrav som har arbetats med
2
stabila konstruktioner
Dessutom kan eleven med stöd på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Kunskapskrav som har arbetats med
3
tekniska lösningar, fysiska modeller
Eleven kan med stöd genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kunskapskrav som har arbetats med
4
leda arbetet framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven med stöd till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Kunskapskrav som har arbetats med
5
dokumentation
Eleven gör med stöd enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Kunskapskrav som har arbetats med
6
resonemang
Eleven kan föra med stöd enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kunskapskrav som har arbetats med
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: